آقای دکتر Mohammad Matinizadeh

Dr. Mohammad Matinizadeh

دانشیار بخش تحقیقات جنگل، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (492994)

46
66
31
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs