آقای دکتر siayash salavatian

Dr. siayash salavatian

دانشیار گروه مدیریت رسانه دانشگاه صدا و سیما

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182361)

16
78
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers