آقای دکتر aliakbar farhangi

Dr. aliakbar farhangi

استاد مدیریت رسانه

فرد مهم علمی - Researcher ID: (177282)

50
158
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers