آقای دکتر Ghanbar Ebrahimi

Dr. Ghanbar Ebrahimi

استاد، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (182379)

7
49
4
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers