آقای دکتر Yadolah Mehralizadeh

Dr. Yadolah Mehralizadeh

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (180759)

23
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers