خانم مهندس Nassrin Mashaii

Engineer Nassrin Mashaii

Researcher ID: (227196)

29
21
35
3
18

ISI Papers

Conference Papers

 • تولید گلخانه ای ماهی تیلاپیا به روش آکواپونیک ارائه شده در The first international marine science conference "with the approach of innovation in aquatic ecosystems based on sea-based economy" (1401)
 • تولید ماهی/گیاه در سیستم آکواپونیک : راهکاری برای بهره وری آب کشاورزی ارائه شده در 1st International Conference on Haloculture (1396)
 • Nassrin Mashaii, Farhad Rajabipour."Aquaponics, a way to produce healthy food". Aquaculture Africa. (2024)
 • Nassrin Mashaii, Farhad Rajabipour." Installation of simple low-cost structures for tilapia culture in biofloc system". Aquaculture Africa (2023)
 • Nassrin Mashaii, Farhad Rajabipour."Greenhouse Production of Tilapia/Plants in Aquaponic System".International Conference and Expo on Food Science and Food Safety (2022)
 • Nassrin Mashaii, Farhad Rajabipour."Evaluation of the production efficiency of black tilapia, oreochromis niloticus and red hybrid tilapia, oreochromis sp. fries in two nursing systems". World Aquaculture (2022)
 • مشائی نسرین، رجبی پور فرهاد،حسین زاده صحافی همایون، حافظیه محمود، قائدی علیرضا. "A qualitative analysis of the aquaponic system products". World Aquaculture (2022)
 • Mashaii N.*; Rajabipour F.; Hosseinzadeh Sahafi H.; Hafezieh M.; Ghaedi A.R." Tilapia fillet composition and the amount of some nitrogenous compounds in plants, produced in aquaponic system". 6th ICFAR (2022)
 • Rajabipour F.; Mashaii N." Improvement of Nile tilapia, O. niloticus aquaculture industry with environmental perspectives". 6th ICFAR, 6th International Congress on Fisheries and Aquatic Research (2022)
 • Mashaii N.; Rajabipour F."A review on the breeding of Nile tilapia, Oreochromis niloticus in brackish water hatchery, Iran".5th International Congress on Fisheries and Aquatic Research (2021)
 • Rajabipour F.; Mashaii N."Limnological study of earthponds of tilapia culture". Aquaculture (2019)
 • Mashaii N.; Rajabipour F."Cage culture of tilapia in fresh and brackish water Resources". Aquaculture (2019)
 • Nassrin Mashaii, Farhad Rajabipour."Tilapia Greenhouse Production: Optimal Use of Salt Water in the Development of Aquaculture". Golden Jubilee International Salinity Conference (GJISC – 2019) (2019)
 • Mashaii N.; Rajabipour F."Greenhouse Tilapia Culture in Aquaponic System". 4th International Congress on Fisheries and Aquatic Research (2018)
 • .Mashaii N.*; Rajabipour F.; Sarsangi Aliabad,H; Mohammadi, M.; Matinfar,A; Hosseinzadeh Sahafi H."Optimizing some breeding factors of cultured nile tilapia Oreochromis niloticus, under brackish water. World Aquaculture (2017)
 • ;Mashaii N.*; Rajabipour F.; Sarsangi Aliabad,H; Mohammadi, M.; Jafari,M.Zorriehzahra,S; sharif rohani,m.; Sepahdari,A. "Pathogen monitoring in indoor systems of tilapia aquaculture in Iran". Aquaculture (2017)
 • Rajabipour F.; Mashaii N."Chironomusaprilinus production in underground brackish waters, IRAN". Aquaculture (2016)
 • Mashaii N.*; Rajabipour F."REPRODUCTIVE BIOLOGY OF NILE TILAPIA, Oreochromis niloticus UNDER THE BRACKISH WATER CULTURE CONDITION, IRAN". The AQUACULTURE 2016 (2016)
 • Mashaii N.; Rajabipour F."Reproductive biology of nile tilapia Oreochromis niloticus under the brackish water culture condition, iran". Aquaculture (2016)
 • Mashaii N.*; Rajabipour F.; Sarsangi Aliabad,H; Mohammadi, M.; Matinfar A.: Moazedi J.." Co-production of tilapia fish and greenhouse products in aquaponic system". National Conference, Regional Aquaculture of Marine Fish, Sustainable development of fish farming in cages (2016)
 • Mohammadi, M; Sarsangi Aliabad, H.; Mashaii N.*; Rajabipour F.; Bitaraf A. "Protein requirement, lipid utilization, growth, feed and protein performances and protein quality breakdown point of all male Nile tilapia Oreochromis niloticus kept in brackish water. Middle East & Central Asia Aquaculture 2015 (2015)
 • رجبی پور فرهاد,مشائی نسرین. "Improvement of tilapia production in biofloc system using domestic structures and local facilities" 7th ICFAR, 7th International Congress on Fisheries and Aquatic Research (1402)
 • نسرین مشایی ، فرهاد رجبی پور. "تولید گلخانه ای ماهی تیلاپیا به روش آکواپونیک." اولین همایش بین المللی علوم دریایی با رویکرد نوآوری در اکوسیستمهای آبی با تکیه براقتصاد دریاپایه" (1401)
 • رجبی پور فرهاد,مشائی نسرین. "تولید غذای زنده (Chironomidae) در منطقه بافق یزد". همایش ملی تغذیه آبزیان با غذای زنده (1397)
 • نسرین مشایی ، فرهاد رجبی پور."تولید ماهی/گیاه در سیستم آکواپونیک : راهکاری برای بهره وری آب کشاورزی". اولین همایش ملی شورورزی (1396)
 • رجبی پور فرهاد,مشائی نسرین. "آبزی پروری ماهی تیلاپیا نماد اقتصاد مقاومتی در حوزه تولید آبزیان". سومین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی (1395)
 • نسرین مشائی ، فرهاد رجبی پور ، محمد محمدی ، حبیب سرسنگی; عباس متین فر، جلیل معاضدی. "تولید توام ماهی تیلاپیا و محصولات گلخانه ای در سیستم آکواپونیک". همایش ملی، منطقه ی آبزی پروری ماهیان دریایی، توسعه پایدار پرورش ماهی در قفس (1394)
 • محمد محمدی ،حبیب سرسنگی علی آبادی، نسرین مشایی ، فرهاد رجبی پور ، احمد بیطرف ، مجید عسکری. "بررسی تاثیر پتاسیم و امکان پرورش تیلاپیا (Oreochromis niloticus) در آبهای لب شور زیرزمینی". هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران (1391)
 • محمدی محمد, سرسنگی علی آباد حبیب, رجبی پور فرهاد, بیطرف احمد, مشایی نسرین. "بررسی تاثیر میزان پتاسیم آب بر رشد و بازماندگی بچه ماهیان تیلاپیا oreochromis niloticus در آبهای لب شور زیرزمینی". اولین همایش ملی آبزی پروری ایران (1390)

Journal Papers

Researchs

Books

 • کتاب دستورالعمل تکثیر ماهی تیلاپیا (نشر آموزش کشاورزی) - 1400 - Persian
 • کتاب Tilapia Culture (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور - گیسوم) - 1395 - Persian
 • کتاب فرهنگ واژه‌ها و اصطلاحات علمی (به‌ویژه در علوم زیستی) (موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- گیسوم) - 1385 - Persian