خانم دکتر fataneh Mahmoudi

Dr. fataneh Mahmoudi

دانشیار دانشگاه مازندران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (238959)

57
19

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers