ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر omid moradi

Dr. omid moradi

استادیار گروه مشاوره واحد سنندج

Researcher ID: (264962)

خلاصه رزومه علمی
ایجاد صفحه تخصصی

کلیه اعضای پایگاه سیویلیکا می توانند صفحات تخصصی خود را بر روی سیویلیکا ایجاد نمایند و یک لینک ثابت بر روی سیویلیکا را به رزومه علمی خود اختصاص دهند.

omid moradi Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهتعارضات والد-فرزند و سلامت روانشناختی دردانشجویانهمایش سلامت روانشناختی1388
2دریافت فایل PDF مقالهروانشناسی جهانی شدن: تحلیلی برآسیب ها و پیامدهای فردی و خانوادگیهمایش سلامت روانشناختی1388
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ادراک حمایت از سوی خانواده، معلمان و دوستان و باورهای خودکارآمدی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزاننخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391
4دریافت فایل PDF مقالهرابطه پنج عامل بزرگ شخصیت و عامل خانواده اصلی با سازگاری زناشویینخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین پنج عامل شخصیت و جهت گیری دینی با سلامت عمومی دانش آموزاننخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391
6دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی سلامت عمومی دانشجویان بر اساس تیپ شخصیتی A و B عملکرد خانوادهنخستین همایش ملی شخصیت و زندگی نوین1391
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ابعادعملکرد خانواده و سلامت عمومی دانشجویاندومین همایش ملی روانشناسی - روانشناسی خانواده1390
8دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر کاهش علائم افسردگی بیماران دیابتی کلینیک دیابت شهر سنندجاولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1393
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثربخشی آموزش ایمنی سازی در مقابل استرس بر کاهش استرس بیماران قلبی- عروقینخستین همایش ملی علوم تربیتی و روان شناسی1393
10دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی روایتدرمانی بر کاهش علائم افسردگی زنان 20 تا 40 سال شهر سنندجدومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی1393
11دریافت فایل PDF مقالهاثر بخشی درمان ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر انعطاف پذیری کنشی و سازگاری اجتماعی زنان مطلقهاولین کنگره ملی روانشناسی خانواده گامی در ترسیم الگوی مطلوب خانواده1393
12دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش برنامهریزی عصبی کلامی بر اختلال اضطراب فراگیرGAD و بهبود عملکرد اجتماعیچهارمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی1395
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین سبک زندگی و سلامت جسمانی کارکنانکنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران1395
14دریافت فایل PDF مقالهبررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و سلامت جسمانی کارکنانکنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران1395
15دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش تکنیک های یوگا همراه با روش شناختی رفتاری بر کاهش علایم روحی رفتاری سندرم پیش از قاعدگیاولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت1396
16دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش تکنیک های یوگا همراه با شناختی رفتاری بر کاهش علایم جسمانی سندرم پیش از قاعدگیاولین کنفرانس بین المللی فرهنگ، آسیب شناسی روانی و تربیت1396
17دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی اختلال های رفتاری براساس سبک های دلبستگی، سبک های اسنادی و شیوه های فرزندپروری در دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر سنندجششمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران1397
18دریافت فایل PDF مقالهسنخ شناسی طلاق و تاثیر آن بر تعارض نقش زنانششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران1397
19دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزش الگوی چندمحوری انتخاب شغل شفیع آبادی بر میزان آگاهی شغلی دانش آموزان کلاس نهم در فرآیند انتخاب شغلپنجمین کنفرانس ملی نوآوری های اخیر در روانشناسی،کاربردها و توانمندسازی با محوریت رواندرمانی1398
20دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی خودکارآمدی تحصیلی بر اساس ادراک از جو مدرسه و یادگیری خود راهبر در دانش آموزان تیزهوشششمین همایش بین‌المللی روان‌شناسی مدرسه1399

omid moradi Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی مشاوره گروهی راه حل محور برسازگاری و خودکارآمدی دانش آموزان پسر سال اول دبیرستان شهرستان شهریارفصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی1393
2دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی روایت درمانی بر کاهش علایم افسردگی زنان 20 تا 40 سال شهر سنندجمجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت1393
3دریافت فایل PDF مقالهمقایسه باورهای فراشناختی و تنظیم هیجان در بین نوجوانان سیگاری و غیرسیگاری شهر سنندجمجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت1395
4دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی ناگویی خلقی براساس سلامت خانواده اصلی، خود متمایز سازی و تنظیم شناختی هیجان د ردانش آموزان دخترمجله علوم پزشکی زانکو1397
5دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی آموزشی مفاهیم رویکرد شناختی- رفتاری توام با تن آرامی بر کاهش درد میگرنمجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت1398
6دریافت فایل PDF مقالهالگوی ساختاری تعهد زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی زناشویی، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده: نقش میانجیگر صمیمیت زناشوییفصلنامه روان شناسی کاربردی1399
7دریافت فایل PDF مقالهپیش‌بینی اضطراب مرگ بر اساس خودتنظیمی هیجانی و خودکارآمدی در بیماران سرطانیمجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت1398
8دریافت فایل PDF مقالهزمینه های موثر در تجربه سوگ بعد از مرگ عضو خانواده: یک مطالعه پدیدارشناسانهفصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی1400
9دریافت فایل PDF مقالهاثربخشی زوج درمانی تلفیقی به شیوه شناختی- رفتاری و ساختاری بر کیفیت زندگی و ابعاد آن در زوج های متقاضی طلاقفصلنامه پژوهشهای مشاوره1395
create: 14 May 2021 - view 180

omid moradi annual papers published chart

Contact informations

Email: moradioma@gmail.com
Country: ایران Province: کردستان City: سنندج

Share

Top Keywords in omid moradi papers

Support