آقای دکتر Kiomars Farahbakhsh

Dr. Kiomars Farahbakhsh

دانشیار مشاوره دانشگاه علامه طباطبائی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186614)

42
129
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers