خانم دکتر Maryam Nourshahi

Dr. Maryam Nourshahi

دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (290346)

4
32
9
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Journal Papers