خانم دکتر Najmeh Neysani saman

Dr. Najmeh Neysani saman

دانشیار دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران

Researcher ID: (297883)

این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران