آقای Hasanali Faraji sabokbar

Hasanali Faraji sabokbar

استادیار دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183571)

11
70
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers