آقای دکتر Hasanali Faraji sabokbar

Dr. Hasanali Faraji sabokbar

استاد تمام دانشگاه تهران

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183571)

13
100
7
1
3
4
9

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

 • رصدوپایش سند توسعه سرزمین، سازمان برنامه و بودجه (1401)
 • رصدخانه ملی سازمان برنامه و بودجه ایران (1401)
 • خدمات مکان مبنا LBS شرکت توزیع برق جنوب کرمان برمبنای Android (1400)
 • تکمیل محتوایی اطلاعات مکانی بانک ملت (1398)
 • رصدخانه کشاورزی ایران، با هدف رصد و پایش بخش کشاورزی ایران در سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی اجراشد و پایه گذاری رصدخانه کشاورزی که در حال حاضر در جهادکشاورزی فعال میباشد شده است. (1397)
 • جانمایی و مکانیابی شعب و دستگاه های خودپرداز بانک صادرات ایران (1396)
 • تکمیل محتوایی رصدخانه شهری تهران (1392)

Teaching Experience

Education

سوابق شغلی و تخصصی

 • سابقه کار دانشگاهی در معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده جغرافیا (1397-تاکنون)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه جغرافیای انسانی (1397-1397)
 • سابقه کار دانشگاهی در مدیرگروه کارتوگرافی (1384-1388)

جوایز و افتخارات

 • پژوهشگر نمونه دانشگاه تهران (1400)
 • کسب رتبه دوم استارتاپ ویکند محصولات همگرا NBICپارک علم و فناوری دانشگاه تهران (1400)
 • بنیان گذار استارتاپ تحلیل فضایی کسب و کارها (1399)
 • ثبت اختراع سامانه مدیریت بحران (1391)

Other

 • تخصص: علم اطلاعات جغرافیایی GIScience