آقای دکتر Ahmad Khodamipour

Dr. Ahmad Khodamipour

استاد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (314581)

107
66
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers