آقای دکتر Farhad Javan

Dr. Farhad Javan

دکتری دانشگاه خوارزمی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (372152)

45
27
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers