آقای دکتر Abdorrahman Rasekh

Dr. Abdorrahman Rasekh

Department of Statistics, Faculty of Mathematical Sciences, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379667)

22
19
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers