خانم دکتر Masoumeh Delbari

Dr. Masoumeh Delbari

University of Zabol

فرد مهم علمی - Researcher ID: (379775)

36
59
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers