ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Abbas Khasheisivaki

Dr. Abbas Khasheisivaki

استاد گروه کشاورزی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (176340)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

سمتهای علمی و اجرایی Abbas Khasheisivaki در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی

سمتهای علمی و اجرایی Abbas Khasheisivaki در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Abbas Khasheisivaki Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهمدل ریاضی طراحی مخازن پاره سنگی کنترل سیلسیزدهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور1385
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد زئولیت بر کاهش میزان آبشوئی کودهای نیتراتهدهمین کنگره علوم خاک ایران1386
3دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مقاومت آیرودینامیک بر معادله پنمن مانتیسنهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1386
4دریافت فایل PDF مقالهطراحی مخازن تاخیری پاره سنگی کنترل سیل با استفاده از مدل ریاضی روندیابی هیدرولوژیکیو معادلات جریان در سدهای پارهسنگینخستین همایش منطقه ای آب1385
5دریافت فایل PDF مقالهارزیابی منابع آب زیرزمینی دشت درگز جهت استحصال آب شرب با استفاده از سیستم اطلاعاتی جغرافیایینخستین کنفرانس سراسری آبهای زیرزمینی1388
6دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بسترهای مختلف مخابراتی در طرح اتوماسیون شبکه های آبیاری تحت فشارسومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
7دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اقتصادی سیستم های مختلف مدیریتی آبیاری تحت فشار (مطالعه موردی شهرستان جغتای استان خراسان رضوی)سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1389
8دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی آبهای زیرزمینی دشت مشهد برای ارزیابی شاخص های آب شربنخستین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران1389
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی ساخت و بهره برداری از سازه تاریخی بند فریمان بعنوان نشان توانایی طراحی و احداث سد در ایران باستانهمایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب1390
10دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر- تعرق مرجع روزانه با استفاده از سیستم استنتاج تطبیقی عصبی- فازی(ANFIS)- مطالعه موردی ایستگاه کرماندهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
11دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر با استفاده از سیستم های خبره در دشت مشهددهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
12دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مدلهای تجربی و سیستم هوش مصنوعی در تخمین تبخیر-تعرق گیاه مرجع در اقلیم مرطوبدهمین سمینار آبیاری و کاهش تبخیر1388
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی منابع اب شور و لب شور دشت نیشابور و ارائه راهکارهای مدیریتی استفاده از انیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
14دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی کیفی ابهای زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از روشهای زمین آمار و شناسایی آبهای نامتعارفیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
15دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عوامل زمین شناسی موثر بر شوری منابع آب زیرزمینی دشت بجستان و تخریب منابع اب شیرین موجودیازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1390
16دریافت فایل PDF مقالهمدیریت عرضه منابع آب با استفاده از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبیمطالعه موردی:شهر نیشابورهفتمین کنگره‌ ملی مهندسی عمران1392
17دریافت فایل PDF مقالهتخمین میزان دبی نشت از بدنه سدهای خاکی با کمک نرم افزار المان محدود Seep/wدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک بر سبز شدن شاهیدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
19دریافت فایل PDF مقالهتأثیر کاربرد زئولیت کلسیک و پتاسیک و آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب در دوگیاه شاهی و تربچهدومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم1392
20دریافت فایل PDF مقالهمدیریت اقتصادی شیرین سازی آب شور با توجه به کیفیت آب و کاربرد آن در کشتهای گلخانه ای (مطالعه موردی دشت بجستان)دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب دشت نیشابورازنظر شرب بااستفاده ازسیستم اطلاعات جغرافیایی و فرایند تحلیل سلسله مراتبیدومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر پارامترهای هواشناسی و توپوگرافی بر شبیهسازی سطح ایستابی با استفاده از مدل LS-SVM مطالعه موردی: دشت ایذه)هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
23دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای بحرانی جهت استحصال آب زیرزمینی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: دشت نیشابور)هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
24دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل زمین آمارمناسب درتهیه نقشه تغییرات شوری آبهای زیرزمینی دشت بیرجندهشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران1392
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر زئولیت طبیعی بر شاخص های رشد گیاه دارویی بادرنجبویه Melissa officinalis L.اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
26دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر کاربرد نوع و مقدار زئولیت بر گیاه زعفران (مطالعه شاخص های طول و وزن خشک برگ)اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار1392
27دریافت فایل PDF مقالهمروری بر روش های برآورد نیاز آبی در گلخانهچهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
28دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای مناسب کیفی اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: دشت زاوه)چهارمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی1392
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کمی منابع آب زیرزمینی دشت رشتخواراولین همایش ملی برنامه ریزی،حفاظت،حمایت از محیط زیست وتوسعه پایدار1392
30دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سنتی توزیع آب در شهر سمنان و لزوم به کارگیری دانش بومیجهت دستیابی به توسعه پایدارششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل های تجربی تعیین تبخیر و تبخیر - تعرق گیاه مرجع و مقایسه آن با روش استاندارد (FPM)مطالعه موردی دشت مشهدششمین همایش ملی آبخیز داری و مدیریت منابع آب و خاک1392
32دریافت فایل PDF مقالهاثر مدیریت زراعی مزارع زعفران بر تغییرات منگنز و آهن خاکدومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران1392
33دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی الگوی کشت با رویکرد آب مجازی در راستای پایداری منابع آبپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
34دریافت فایل PDF مقالهمدیریت سنتی توزیع آب در شهر سمنان و لزوم به کارگیری دانش بومی جهت دستیابی به توسعه پایدارپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی تأثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیکپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و پهنه بندی کیفیت آب زیرزمینی دشت فردوس برای کشاورزی با استفاده از تکنیک GISپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
37دریافت فایل PDF مقالهنقش زنان در عرصه مدیریت منابع آبپنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران1392
38دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیرات تغییر اقلیم بر بارندگی در اقلیم های مختلفهمایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار1393
39دریافت فایل PDF مقالهاولین همایش ملی تغییرات اقلیم و توسعه پایدار کشاورزی - تأثیر تغییر اقلیم بر روی نیاز آبی گ یاه مرجع در شرایط اقلیمی گرم و مرطوب (مطالعه موردی: شهر چابهار)همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی1393
40دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری جویچه ای یک در میان بر خصوصیات فیزیولوژیکی ذرت شیرینهمایش ملی الکترونیکی دستاوردهای نوین در علوم مهندسی و پایه1393
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیب پذیری آب زیرزمینی با استفاده از روش های دراستیک استاندارد و دراستیک سلسله مراتبیدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
42دریافت فایل PDF مقالهبررسی پتانسیل آلودگی آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از روش GODS در محیط GISدومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)1393
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثر استفاده از آب شیرین کن های خانگی در حذف کرومهمایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب1392
44دریافت فایل PDF مقالهتاثیر تغییر اقلیم بر روی نیاز آبی گیاه مرجع در شرایط گرم و مرطوب (مطالعه موردی : شهر بندرعباس)همایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاریخچه ی استفاده از آب در پدافند غیر عاملهمایش ملی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی 1392
46دریافت فایل PDF مقالهمدیریت آب کشاورزی در مناطق خشک با رویکرد آب مجازی از طریق تکنیک بهینهسازی ژنتیک (GA)دومین همایش ملی بیابان با رویکرد مدیریت مناطق خشک و کویری1393
47دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی آسیب پذیری آلودگی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مشهد با استفاده از (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
48دریافت فایل PDF مقالهتحلیل وضعیت کمی و کیفی آبهای زیرزمینی آبخوان دشت مشهد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
49دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای مناسب جمع آوری آب باران (RWH) جهت تغذیه مصنوعی آبخوان با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP ؛ مطالعه موردی دشت بیرجندسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
50دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکانهای مناسب استحصال آب شرب با استفاده از روش AHP و سیستم اطلاعات جغرافیاییسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
51دریافت فایل PDF مقالهراه کارهای مدیریتی دفع پسماند شور ناشی از صنعت شیرین سازی آب در کشاورزی؛ منطقه مورد مطالعه بجستانسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پوشش دار کردن انهار شبکه آبیاری در مدیریت پکپارچه منابع آب؛ مطالعه موردی حوضه بار نیشابورسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
53دریافت فایل PDF مقالهارائه مدل تجربی مناسب جهت برآورد تبخیر تعرق مرجع (مطالعه موردی : دشت نیشابور)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
54دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر تعرق گیاه مرجع و مقایسه روشهای تجربی مورد بحث با روش مرجع فائو پنمن مونتیث (مطالعه موردی : دشت چناران)سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
55دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای تجربی تعیین تبخیر تعرق گیاه مرجع و مقایسه آنها با روش استاندارد (FPM) در اقلیم خشک و نیمه خشک نیشابور و اقلیم گرم و مرطوب بندرعباسسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگیهای هیدروژئوشیمیایی دشت رشتخوار و پهنه بندی کیفیت آب برای مصارف مختلفسومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب1391
57دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی مناطق آسیب پذیر زلزله در شهر تهران با استفاده از روش AHP و تحلیل های GISاولین سمینار تحلیل فضایی مخاطرات محیطی کلانشهر تهران1390
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر اجزای چارت مانسل هیو ولیو کروما بر روی طیف بازتابی خاکهاکنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری1393
59دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات تنش شوری بر روی گیاهان داروییدومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار1393
60دریافت فایل PDF مقالهتأثیر مدیریت آبیاری و کم آبیاری در روش آبیاری جویچه ای یک درمیان متناوب بر روی ذرت شیرینهمایش ملی رویکرد عملی به پیاده سازی مفاهیم علمی،مباحث تئوری و پژوهش های های کاربردی علوم فنی1393
61دریافت فایل PDF مقالهکاربرد فرایند تحلیل شبکه ای در تعیین روش های مناسب مقاوم سازی ساحل رودخانهسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
62دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل k نزدیکترین همسایه در برآورد دبی حوضه کرخهسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
63دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ترکیب پارامترهای موثر بر دبی با استفاده از آزمون گاما در حوضه کرخهسیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
64دریافت فایل PDF مقالهبهینهسازی مدل بهرهبرداری از مخزن با رویه جیره بندی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات (مطالعه موردی: سد لتیان)سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
65دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الگوریتم جستجوی هارمونی در بهینهسازی بهرهبرداری مخزن (مطالعه موردی: سد لتیان)سیزدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1394
66دریافت فایل PDF مقالهمقایسه و بررسی ارزش آب و مقدار آب مجازی دو محصول صادراتی پسته وزعفران(مطالعه موردی : شهرستان خور و بیابانک )همایش ملی مصرف بهینه آب در صنعت چالشها و راهکارها1394
67دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتانسیل سیلخیزی حوضه آبریز بیرجند با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازیچهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
68دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مخروط کاج و کربن فعال آن در حذف فلزات سنگین و رنگ از آب و پسابچهارمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی1394
69دریافت فایل PDF مقالهComparing of meta-heuristic in utilization of reservoirs of dams (case study: Latian dam)سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری1394
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی روشهای توزیع سنتی آب و ارایه راهکارهای نوین(مطالعه موردی روستای کمار علیا ار توابع شهرستان جلفا)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
71دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر توسعه شبکه آبیاری تحت فشار بر جریانهای سطحی و زیرسطحی رودخانه با استفاده از مدل VENSIM(مطالعه موردی رودخانه بار نیشابور)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
72دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی کشت مناسب بر اساس شوری آب زیرزمینی در منطقه بجستاندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
73دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر زئولیت بر زمان و درصد سبز شدن زیره سبزدوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
74دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل مناسب برآورد تبخیر و تبخیر-تعرق در عرض جغرافیایی یکساندوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
75دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت آب زیر زمینی با استفاده از دیاگرام شولر و ویل کاکس (مطالعه موردی: دشت مختاران بیرجند)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
76دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل مناسب برآورد نیاز آبی درخت انگور جهت تعیین میزان بهره برداری ازآب باران (مطالعه موردی:شهر قزوین)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
77دریافت فایل PDF مقالهتاثیراقلیم بر روی نیازآبی گیاه مرجع در شرایط اقلیمی گرم و خشک (مطالعه موردی:شهرکرمان)دوازدهمین همایش سراسری آبیاری و کاهش تبخیر1392
78دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های مختلف ارزیابی شبکه پایش کیفی آب زیرزمینی با تکیه بر معرفی روش جدید احتمال پذیرشسومین همایش و نمایشگاه محیط زیست و بحران های پیش رو (با محوریت کمبود آب و آلودگی های شهری و صنعتی)1395
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جاذب ها در حذف عناصر سنگین از محیط های آبی به روش پیوستهپنجمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار1395
80دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبهدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
81دریافت فایل PDF مقالهآشنایی با روش های آب یابیدومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
82دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد مدل KNN در برآورد تشعشعات خورشیدی (مطالعه موردی : ایستگاه هواشناسی بیرجند)دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
83دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترهای بهینه ورودی در پیش بینی تبخیر با استفاده از آزمون گاما (منطقه مورد مطالعه:دشت بیرجند)دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
84دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان تبخیر در شب و روز با روش های تجربی تبخیر و تشتک تبخیر در شهرستان بیرجنددومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1395
85دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر توسعه بر افت آبخوان های ایران و ارائه راهکارهای مدیریتی جهت مقابله با آنپنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب1395
86دریافت فایل PDF مقالهکاربرد الگوریتم تکاملی چرخه آب در بهره برداری سدها؛ مطالعه موردی سد لتیانپنجمین کنفرانس مدیریت جامع منابع آب1395
87دریافت فایل PDF مقالهتوسعه کاهش هزینه فرآیند شیرینسازی آب دریا با استفاده از فرآیندهای تلفیقی و تکنولوژی نانودومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت، سلامت و امنیت خاک)1395
88دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی پیوسته و روزانه بارش- رواناب بر مبنای تلفیق روش شماره منحنی تغییر یافته و رابطه بیلان جرمی آبششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1395
89دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکارهای عملی تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در بخش آب مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیدومین کنفرانس جامع و بین المللی اقتصاد مقاومتی1395
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از پساب تصفیه شدهی فاضلاب شهری برای کشاورزی (مطالعه موردی تصفیه خانه تربت حیدریه)سومین همایش ملی چشم انداز توسعه ی منطقه ی تربت حیدریه در افق 14041395
91دریافت فایل PDF مقالهارزیابی الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی بهره برداری مخزن (مطالعه موردی : سدلتیان)اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
92دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پارامترهای هواشناسی برکیفیت زعفران (crocus sativus) مطالعه موردی : شهرستان های قاین وفردوساولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
93دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی بهره برداری از مخازن توسط الگوریتم ترکیبی جهش قورباغه (مطالعه موردی : سد لتیان)اولین کنفرانس سالانه تحقیقات کشاورزی ایران 1394
94دریافت فایل PDF مقالهپیامدهای استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهری در صنعت زعفرانچهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر کاربری اراضی بر آسیب پذیری آبخوان با استفاده از روش دراستیک و ANP (مطالعه موردی: دشت مشهد)چهارمین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی1395
96دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی سدهای زیرزمینی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی : حوضه آبریز بیرجند)دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست1395
97دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل5.4 DSSAT در شبیهسازی رشد، عملکرد و مراحل فنولوژی پنبه در شرایط مدیریت های مختلف تخصیص آب در مزرعه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)چهارمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران1396
98دریافت فایل PDF مقالهتاثیر انتقال آب بین حوضه ای بر وضعیت کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت سربیشه استان خراسان جنوبی)چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
99دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد کشت آکواپونیک در کشاورزی پایدارچهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
100دریافت فایل PDF مقالهمقایسه میزان تبخیر در شب و روز با استفاده از روشهای تجربی مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر1396
101دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک خطوط انتقال آب بین حوضه ای با استفاده از روش PHAدومین کنفرانس ملی پدافند غیرعامل و پیشرفت پایدار1396
102دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی آب های زیرزمینی دشت نیشابور با استفاده از زمین آمارچهارمین کنفرانس ملی کاربرد سامانه اطلاعات مکانی GIS در صنعت آب و برق1396
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد مدل رگرسیون فازی امکانی در برآورد تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور)شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
104دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابور با استفاده از مدل رگرسیون کمترین مربعات فازیشانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران1396
105دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع و مقدار زیولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر فرایند تبخیر از خاکپانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1396
106دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت منابع آب برای مصارف کشاورزی در تربت حیدریهدومین همایش چشم انداز توسعه منطقه ی تربت حیدریه در افق 1404 (تربت حیدریه ،زاوه ،مه ولات )1394
107دریافت فایل PDF مقالهبررسی قیمت آب کشاورزی محصولات زراعی در مناطق خشک (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند استان خراسان جنوبی)سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
108دریافت فایل PDF مقالهبررسی علل عدم تمایل کشاورزان به اجرای طرح های آبیاری نوین(مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)1396
109دریافت فایل PDF مقالهمقایسه بیلان دشت های رفسنجان و بیرجند جهت پیشگیری از بحرانی تر شدن دشت بیرجنداولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
110دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی استاندارد شده در استان های خراسان جنوبی و خراسان رضویاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
111دریافت فایل PDF مقالهپایش پدیده خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در استانهای خراسان جنوبی و خراسان رضویاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
112دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت اشتغال زایی در سیستم های آبیاری سنتی و آبیاری نویناولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
113دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر شیوه آبیاری بر منابع آب و کشاورزی پایداراولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی میزان اشتغال و تولید کشاورزی گلخانه ای در مقایسه با کشاورزی سنتیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی طرح انتقال آب از دریای عمان به استان های شرقی در راستای اقتصاد مقاومتیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
116دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر شوری آب و خاک بر کشاورزیاولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
117دریافت فایل PDF مقالهبررسی آب های شور زیرزمینی مناطق خشک و نیمه خشک جهت پرورش ماهی (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
118دریافت فایل PDF مقالهچکیده مقاله (بررسی کاشت گیاه اسفرزه در استان خراسان جنوبی)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
119دریافت فایل PDF مقالهتغییر کاربری مخروط افکنه و تاثیر آن درافت سطح آب های زیرزمینی (مطالعه موردی دشت بیرجند)اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
120دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدلهای رگرسیون کلاسیک و رگرسیون فازی در برآورد تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابوراولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)1396
121دریافت فایل PDF مقالهبرآورد تبخیر-تعرق ذرت علوفه ای در مراحل مختلف رشد وتعیین مدل برآورد مناسبپنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1396
122دریافت فایل PDF مقالهمدیریت بهره برداری بی خطر از آب شور در کشاورزی و ارزیابی پیامد های زیست محیطی آنچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
123دریافت فایل PDF مقالهاستفاده مجدد فاضلاب در کشاورزی شیوه ای کارا در افزایش بهره وری آب با تاکیدبر حفظ محیط زیستچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
124دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر خودپالایی رودخانه در برابر آلودگی های صنعتی وشربچهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی1393
125دریافت فایل PDF مقالهبررسی هیدرواستاتیکی حجم آبخوان و پیش بینی وضعیت آبی(مطالعه موردی: آبخوان بیرجند)همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1397
126دریافت فایل PDF مقالهبررسی کمی و کیفی پساب دستگاه های آب شیرین کن خانگی در مقایسه با تصفیه خانه آب شرب (مطالعه موردی: شهر بیرجند استان خراسان جنوبی)همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1397
127دریافت فایل PDF مقالهاهمیت مطالعه عدم قطعیت مدل های خاکاولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست1397
128دریافت فایل PDF مقالهآب مجازی راهکاری برای مقابله با کم آبی با اتکای بر زعفران و جایگزینی برای کارخانه قند در تربت حیدریهپنجمین همایش ملی زعفران1397
129دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی مدل های KStar و LWL در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)پنجمین همایش ملی زعفران1397
130دریافت فایل PDF مقالهتاثیر توسعه احداث مخازن ذخیره سازی آب کشاورزی در مدیریت منابع آب (چالش ها و مزایا)هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
131دریافت فایل PDF مقالهارزیابی و تعیین پارامترهای چند مدل نفوذ آب در خاکهفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1397
132دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل موثر بر الگوی مصرف آب شرب با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهر بیرجند)دومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1397
133دریافت فایل PDF مقالهتجارت آب راهکاری برای کنترل بحران آب های زیرزمینی در مناطق خشک (مطالعه موردی : دشت بیرجند)اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب1397
134دریافت فایل PDF مقالهنگرشی بر اصطلاحات مدیریتی – ساختاری قنات (منطقه مورد مطالعه: بیرجند، روستای چهکند مود)اولین همایش ملی قنات، میراث ماندگار و آب1397
135دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های ارزیابی پتانسیل سیل خیزی حوضه های شهریسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
136دریافت فایل PDF مقالهمحاسبه کم آبیاری و بیش آبیاری زعفران در شهرستان سرایانسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
137دریافت فایل PDF مقالهاستحصال آب باران برای صرفه جویی مصرف آب در کشاورزی مطالعه موردی: دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجندسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
138دریافت فایل PDF مقالهتصحیح مدل های تجربی برآورد نیاز آبی گیاه مرجع (مطالعه موردی دشت سرایان)سومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
139دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تغییرات پارامترهای اقلیمی (دما و بارندگی) برای دوره آینده نزدیک مطالعه موردی: استان خراسان جنوبیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
140دریافت فایل PDF مقالهشناسایی عملکرد آب انبارهای قدیمی در استحصال آب بارانسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
141دریافت فایل PDF مقالهارایه ومقایسه ی نیاز آبی زعفران و مقدار آب آبیاری تکمیلی برای مناطق کاشمر و قاینسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
142دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تامین آب موردنیاز فضای سبز خانگی با آب استحصالی باران در اقلیم های مختلفسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
143دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از دریچه های کانال در استحصال آب باران برای استفاده در فضای سبزسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
144دریافت فایل PDF مقالهبررسی عملکرد جاذب زیستی در حذف سنگین (کروم و کادمیم) از فاضلاب صنعتیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
145دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقایسه عملکرد سوپر جاذب و هوموس بر رشد گیاه شاهیسومین همایش بین المللی سامانه های سطوح آبگیر باران1393
146دریافت فایل PDF مقالهرگرسیون فازی رویکردی نوین در پیشبینی تراز سطح آب زیرزمینی (مطالعه موردی: آبخوان نیشابور)دومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی1396
147دریافت فایل PDF مقالهبررسی وضعیت افزایش سطح زیر کشت عناب و تاثیر آن بر افزایش مصرف آب در چند سال اخیر در استان خراسان جنوبیاولین همایش ملی عناب1398
148دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مناسب ترین توزیع آماری در برآورد دبی متوسط سالانه رودخانه هلیل روداولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
149دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان های مناسب آبیاری سطحی مطالعه موردی:دشت بیرجنداولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
150دریافت فایل PDF مقالهمقایسه سه روش الگوریتم انتخابات، ژنتیک و روش شبکه عصبی مصنوعی در مدلسازی آب زیرزمینیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
151دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش برنامه ریزی بیان ژن با روشهای تجربی در پیش بینی تبخیرتعرق مرجع روزانه (مطالعه موردی: شهرستان بیرجند)اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
152دریافت فایل PDF مقالهطراحی مدل بهینه ساز- شبیه ساز در تعیین موقعیت بهینه چاه های نمونه برداری غلظت کلر آب زیرزمینی در دشت نیشابوراولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
153دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های کاهش تبخیر از سطح آب های آزاد مطالعه موردی شهرستان بیرجنداولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
154دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین مدل تجربی برآورد تبخیر و تعرق پتانسیل در استان های خراساناولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
155دریافت فایل PDF مقالهتحلیل پیش بینی سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل های زمین آمار و سری زمانی (مطالعه ی موردی: آبخوان دشت مشهد)اولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
156دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی مدل دراستیک و روش زمین آماری کریجینگ نشانگر در تعیین نقاط آسیب پذیر آبخوان دشت مشهداولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
157دریافت فایل PDF مقالهبررسی استفاده از آب زیرزمینی دشت بیرجند از لحاظ کیفی در بخشهای مختلف شرب،صنعت و کشاورزیاولین دوره همایش ملی مدل سازی وفناوری های جدید در مدیریت آب1397
158دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش های تجربی در برآورد آبدهی سالانه حوضه آبریز کال شورسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
159دریافت فایل PDF مقالهتجمع فلزات سنگین در خاک تحت تاثیرآبیاری با پساب شهری تصفیه شدهسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
160دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های اختلاط پساب تصفیه شده شهری با آب قنات جهت افزایش بهره وری آبسمپوزیوم ملی قنات بلده فردوس1398
161دریافت فایل PDF مقالهبررسی اقتصادی تجربه شیرین سازی آب شرب (مطالعه موردی: شهر بیرجند استان خراسان جنوبی)اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
162دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهکار جایگزینی کولرهای گازی با کولرهای آبی در راستای کاهش مصرف آب (مطالعه موردی:شهر بیرجند)اولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
163دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل ها و سناریوهای جدید گزارش پنجم تغییراقلیم در برآورد دمای کمینه و بیشینه ایستگاه نهبنداناولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
164دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سوپر جاذب بلورآب A بر جذب آب خاک، رواناب و میزان فرسایشاولین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1398
165دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- ارزیابی روش بوتاسترپ و GLUE در تعیین عدم قطعیت پارامترهای مدل ونگنوختنشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
166دریافت فایل PDF مقالهمحور مقاله: فیزیک خاک و رشد گیاه- شبیه سازی حرکت آب در خاک در روش آبیاری بارانی با استفاده از مدل دو بعدی HYDRUSشانزدهمین کنگره علوم خاک ایران1398
167دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات اجتماعی کم آبی، مطالعه موردی (شهر آرین شهر خراسان جنوبی)همایش ملی آب، فرهنگ و پژوهش­های علوم انسانی1399
168دریافت فایل PDF مقالهمروری بر الگوریتم های فرا ابتکاری در بهینه سازی خطوط انتقال آبنهمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران1399
169دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی الگوی تراکم کشت با هدف افزایش کالری تولیدی با استفاده از الگوریتم PSO مطالعه موردی: دشت بیرجنددومین همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی1399
170دریافت فایل PDF مقالهتحلیل اقتصادی، اجتماعی آب شیرین کن نیمه صنعتی جایگزین آبرسانی سیار روستاییهشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1399
171دریافت فایل PDF مقالهارزیابی برخی معادلات نفوذ آب در سه نوع بافت خاکهشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران1399
172دریافت فایل PDF مقالهتحلیل واکنش عملکردی زعفران به پساب فاضلاب و زمان آبیاریسومین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران1399
173دریافت فایل PDF مقالهاستفاده از پساب تصفیه شده فاضلاب شهری در کشاورزی (دشت بیرجند)نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
174دریافت فایل PDF مقالهتحلیل و بررسی کمی و کیفی زعفران به منبع آب نامتعارفنخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
175دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل های مختلف نفوذ در خاک های مختلف با استفاده روش استوانه مضاعفنخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
176دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر مالچ پلاستیکی و کاه و کلش در نگهداشت رطوبت خاکنخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک1399
177دریافت فایل PDF مقالهبررسی و تعیین زمان، روش و مقدار آب بهینه زعفران در منطقه خراسانپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
178دریافت فایل PDF مقالهاثر منبع، سیستم و زمان آبیاری طی دو سال بر خواص فیزیکی زعفران در منطقه گرم و خشکپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
179دریافت فایل PDF مقالهآنالیز کیفیت زعفران تحت عوامل آب نامتعارف، سیستم آبیاری تحت فشار وزمان اولین آبیاریپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
180دریافت فایل PDF مقالهمقایسه تاثیر روش آبیاری بر تجمع املاح در منطقه ریشهپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
181دریافت فایل PDF مقالهارزیابی میزان کارایی روشهای حل معکوس در شبیه سازی جریان آب تحت روش آبیاری بارانیپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
182دریافت فایل PDF مقالهاستفاده ازدانش بومی درمدیریت تقسیم آب ازمنابع مختلف درکانالهای آبی مشترکپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
183دریافت فایل PDF مقالهتوسعه مدل رگرسیون فازی برای تعیین تبخیر و تعرق گیاه مرجع در دشت نیشابورپنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
184دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناسب ترین روش زمین آمار در تهیه نقشه تغییرات شوری آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت مشهد)پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400
185دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آلودگی شیمیایی آبخوان دشت بیرجند با استفاده از شاخص آلودگی آب های زیرزمینی (PIG)پنجمین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران1400

Abbas Khasheisivaki Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهمکان یابی مناسب استحصال آب شرب با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی (مطالعه موردی: آبخوان بیرجند)مجله آب و فاضلاب1393
2دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع مکانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از مدل های LS-SVM MLP و زمین آماریمجله آب و فاضلاب1394
3دریافت فایل PDF مقالهکاربرد مدل داده های ترکیبی در براورد غلظت کلر آبخوان دزفولمجله آب و فاضلاب1394
4دریافت فایل PDF مقالهاثر مقدار زیولیت و مدیریت آبیاری بر برخی خصوصیات بنه زعفرانفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1395
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی مدل مناسب تعیین نیاز آبی زعفران (Crocus sativus L.) و تعیین میزان تنش های آبی واردهفصلنامه بوم شناسی کشاورزی1395
6دریافت فایل PDF مقالهکاربرد تخصیص و مدیریت آب کشاورزی با استفاده از تکنیک بهینه سازی PSO مطالعه موردی : دشت نیشابورفصلنامه آب و خاک1392
7دریافت فایل PDF مقالهاثر مقدار کود و زیولیت های کلسیمی، پتاسیمی و ترکیبی بر کاهش آبشویی نیترات از خاکفصلنامه آب و خاک1395
8دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان های مناسب کشت زعفران در شهرستان تربت حیدریه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1394
9دریافت فایل PDF مقالهتحلیل دقت و عدم قطعیت مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی عملکرد زعفران در خراسان جنوبی مبتنی بر داده های اقلیمیفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1396
10دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر پوشش های مختلف سطح خاک در کاهش میزان تبخیرفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1394
11دریافت فایل PDF مقالهکارایی جاذب پودر زیتون در حذف یون کروم از محلول های آبی با روش جریان پیوستهفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1395
12دریافت فایل PDF مقالهانتخاب مناسب ترین گزینه پیشنهادی احداث سازه ذخیره سازی آب با استفاده از روش های ANP و AHP (مطالعه موردی: طرقبه و شاندیز)فصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1396
13دریافت فایل PDF مقالهبررسی کارایی ستون جریان پیوسته پودر مخروط کاج در حذف کروم VI از محلول های آبیفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1396
14دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان در برآورد تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربیفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1396
15دریافت فایل PDF مقالهمقایسه الگوریتم تنبل و مدل M5 در برآورد تراز سطح ایستابی (مطالعه موردی دشت نیشابور)فصلنامه علوم آب و خاک1396
16دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آبیاری با پساب کارخانه قند و تنش خشکی بر ارتفاع گیاه، طول ریشه و پروتیین دانه جو رقم یوسففصلنامه علوم آب و خاک1396
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند )فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی1397
18دریافت فایل PDF مقالهبررسی راهبردهای موثر بر مدیریت تقاضای آب شرب شهر بیرجندمجله آب و فاضلاب1398
19دریافت فایل PDF مقالهارزیابی اثرات فاضلاب تصفیه شده شهری بر خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت پنبهفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب1397
20دریافت فایل PDF مقالهبررسی آلودگی آب های زیرزمینی ناشی از نشت شیرابه تولیدی محل دفن پسماندها با استفاده از مدل عددیفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1396
21دریافت فایل PDF مقالهبررسی مقدار جذب کروم شش ظرفیتی از محلول های آبی با استفاده از پودر مخروط کاج و کربن فعال حاصل از آنفصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1396
22دریافت فایل PDF مقالهارزیابی عملکرد مدل بهینه سازی شبکه پایش آب زیرزمینی بر پایه شبکه عصبی و جستجوی گرگ خاکستری (GNM) (مطالعه موردی: دشت بیرجند)مهندسی آبیاری و آب ایران1397
23دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی محل استقرار ایستگاه های تامین آب شرب با رویکرد پدافند غیرعامل (مطالعه موردی: شهر بیرجند)مجله پدافند غیر عامل1397
24دریافت فایل PDF مقالهارزیابی روش غیرپارامتریک k- نزدیکترین همسایه و سیستم های شبکه عصبی مصنوعی برای برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاکفصلنامه مدیریت خاک و تولید پایدار1394
25دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سناریوهای تغییر اقلیم بر مکان یابی کشت پاییزه ی چغندرقند (مطالعه موردی:استان خراسان جنوبی)دوفصلنامه چغندرقند1397
26دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های درخت تصمیم و یادگیری برپایه نمونه در برآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاکپژوهش های حفاظت آب و خاک1397
27دریافت فایل PDF مقالهارزیابی دقت مدل های هم زمان سری زمانی و شبکه عصبی در مدل سازی بارش-رواناب (مطالعه موردی: حوضه آبریز نازلو چای)پژوهش های حفاظت آب و خاک1397
28دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع زمانی بارش های روزانه حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص تراکمپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
29دریافت فایل PDF مقالهبررسی امکان حذف کروم شش ظرفیتی از محیط آبی با استفاده از زئولیت کلینوپتیلولایتپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
30دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مولفه های هیدرولوژیکی حوضه با کمک مدل مفهومی پیوسته بارش- رواناب شماره منحنی اصلاح شدهپژوهش های حفاظت آب و خاک1396
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات اعتمادپذیری سامانه های آبگیر باران با استفاده از مدل های گردش عمومی جو (مطالعه موردی: شهر بیرجند)فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1398
32دریافت فایل PDF مقالهبهینه سازی الگوی کشت با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و برنامه ریزی خطی(مطالعه موردی: دشت بیرجند)فصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1395
33دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان های مناسب استفاده از آب مازاد قنوات جهت تغذیه آبخوان با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی AHP (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)پژوهش های حفاظت آب و خاک1394
34دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی رواناب روزانه با مدل حداقل مربعات ماشین بردار پشتیبان (LS-SVM)پژوهش های حفاظت آب و خاک1393
35دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند رویدادهای اقلیمی حدی در استان خراسان جنوبیدو فصلنامه هواشناسی کشاورزی1398
36دریافت فایل PDF مقالهارزیابی ریسک خشکسالی زعفران با استفاده از روش مونت کارلوفصلنامه زراعت و فناوری زعفران1398
37دریافت فایل PDF مقالهبررسی شاخص های جوانه زنی بذر های تولیدی گیاه پنبه (Gossypium hirsutum L.) تحت شرایط تنش کم آبیفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1395
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی معیارهای مدیریتی و هیدروژئولوژیکی بر تغییرات تراز سطح آب زیرزمینی دشت سرایانمهندسی آبیاری و آب ایران1399
39دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش GLUEدر برآورد عدم قطعیت پارامترهای آلفا و n در منحنی رطوبتی خاکپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بسترهای مختلف کشت بر عملکرد گیاه دارویی کاسنی (Cichorium intybus L.)پژوهش های حفاظت آب و خاک1399
41دریافت فایل PDF مقالهمقایسه روش دراستیک استاندارد و مدل های ناپارامتریک یادگیری بر پایه نمونه با پارامتر K (IBK) و درخت تصمیم M5 در مکان یابی پتانسیل آلودگی آب های زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت آستانه- کوچصفهان)فصلنامه پژوهش در بهداشت محیط1398
42دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی الگوریتم تنبل در تخمین عملکرد محصول زعفران بر اساس پارامترهای اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)فصلنامه زراعت و فناوری زعفران1399
43دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر بهسازهای زئولیت، پلیمر سوپرجاذب و مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد کنجدپژوهش آب در کشاورزی1399
44دریافت فایل PDF مقالهتعیین میزان تبخیر و تعرق و ضریب گیاهی خار مریم در دشت بیرجندپژوهش آب در کشاورزی1398
45دریافت فایل PDF مقالهاثر کاربرد زئولیت طبیعی و مدیریت آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.)پژوهش آب در کشاورزی1398
46دریافت فایل PDF مقالهبررسی کاربرد آب های نامتعارف و زئولیت بر عملکرد و کارایی مصرف آب سورگوم علوفه ای (Sorghum bicolor) در مازندرانپژوهش آب در کشاورزی1398
47دریافت فایل PDF مقالهمکان‌یابی خطوط بزرگ انتقال آب با استفاده از نرم‌افزار Arc-GISمجله آب و فاضلاب1399
48دریافت فایل PDF مقالهپیش‌‌بینی شبکه پایش آب زیرزمینی با استفاده از مدل‌‌های هیبریدی سری زمانی( مطالعه موردی ناو چای)پژوهش های حفاظت آب و خاک1399
49دریافت فایل PDF مقالهطراحی، ساخت و کنترل دستگاه سمیت‌شناسی آب با ماهی جهت حفاظت از منابع آب شرب.علوم و فناوری های پدافند نوین1399
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آبیاری با پساب فاضلاب بر شوری خاک با استفاده از تصاویر ماهواره ای ( مطالعه موردی تصفیه خانه بیرجند )فصلنامه کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور در برنامه ریزی1398
51دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش‌های اصلاح‌شده فازی و FEMA در ارزیابی ریسک تهدیدات انسان‌ساز در سامانه‌های آبیفصلنامه دانش پیشگیری و مدیریت بحران1399
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر آبیاری با پساب صنعتی توأم با تنش کمبود آب بر عملکرد و اجزای عملکرد جومجله مدیریت آب در کشاورزی1399
53دریافت فایل PDF مقالهاثر متقابل سطوح مختلف تنش خشکی و کاربرد زئولیت بر عملکرد خیار گلخانه‌ایفصلنامه روابط خاک و گیاه1397
54دریافت فایل PDF مقالهانتخاب بهترین مدل تغییر اقلیم در برآورد متغیرهای هواشناسی ایستگاه سینوپتیک بیرجندفصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک1398
55دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل‌های نفوذ آب با تکیه بر تحلیل عدم قطعیت پارامتر در دو نوع بافت خاکپژوهش های حفاظت آب و خاک1399
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات تاثیر کم آبیاری با استفاده از آب فاضلاب تصفیه شده شهری بر عملکرد و ویژگی‌های فیزیولوژیکی گیاه ارزن (دم روباهی)مهندسی آبیاری و آب ایران1399
57دریافت فایل PDF مقالهکاربرد حسابداری ردپای آب رنگی در الگوی کشت محصولات ویژه مناطق خشک (مطالعه موردی: دشت بیرجند)مهندسی آبیاری و آب ایران1400
58دریافت فایل PDF مقالهپهنه‌بندی زمانی و مکانی اراضی مستعد کشت پنبه (Gossypium hirsutum L.) با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه‌ موردی استان خراسان جنوبی)فصلنامه بوم شناسی کشاورزی1396
59دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل رگرسیون فازی امکانی و رگرسیون کمترین مربعات فازی در پیشبینی تراز سطح ایستابی آبخوان دشت نیشابورفصلنامه علوم و مهندسی آبیاری1399
60دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پساب فاضلاب و زئولیت بر عملکرد وش و برخی اجزای عملکرد پنبه (مطالعه موردی: تربت حیدریه)فصلنامه علوم آب و خاک1398
61دریافت فایل PDF مقالهکارایی مدل های ماشین بردار پشتیبان و برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی عملکرد محصول زعفراندوفصلنامه پژوهش های زعفران1399
62دریافت فایل PDF مقالهتعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی زعفران (Crocus sativus L.) با استفاده از روش لایسیمتری در اقلیم خشک-کویری بیرجنددوفصلنامه پژوهش های زعفران1399
63دریافت فایل PDF مقالهاثر سطوح شوری و فرم های نیتروژن بر عملکرد گیاه دارویی زعفران در شرایط آب و هوایی بیرجنددوفصلنامه پژوهش های زعفران1398
64دریافت فایل PDF مقالهبرآورد عملکرد زعفران با استفاده از شاخص خشکسالی RDI (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1398
65دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اقلیمی کشت زعفران (.Crocus sativus L) با استفاده از روش تحلیل سلسله -مراتبی و تحلیل شبکه ای (مطالعه موردی: شهرستان سمنان)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1397
66دریافت فایل PDF مقالهاثر نوع و مقدار زئولیت بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک تحت کشت زعفراندوفصلنامه پژوهش های زعفران1397
67دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی تاثیر تغییرات اقلیمی بر پراکندگی مکانی کشت زعفران برای دوره های آینده (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1397
68دریافت فایل PDF مقالهمدل سازی عملکرد زعفران با توجه به شاخص های حدی اقلیمی (مطالعه موردی: بیرجند)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1396
69دریافت فایل PDF مقالهکاربرد روش تاگوچی در ارزیابی سبز شدن زعفران (Crocus sativusL.) تحت تاثیر زئولیت و برنامه ریزی آبیاریدوفصلنامه پژوهش های زعفران1395
70دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر سطوح زئولیت پتاسیک و مدیریت آبیاری بر خصوصیات زراعی و عملکرد زعفران (Crocus sativus L.)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1395
71دریافت فایل PDF مقالهتاثیر معیارهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در بهینهسازی الگوی کشت زعفران با استفاده از الگوریتم جهش ترکیبی قورباغهدوفصلنامه پژوهش های زعفران1394
72دریافت فایل PDF مقالهمدلسازی اثرات تغییر اقلیم روی نیاز آبی زعفران در خراسان جنوبی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییدوفصلنامه پژوهش های زعفران1394
73دریافت فایل PDF مقالهتغییر الگو و تراکم کاشت بر اساس ارزش آب مجازی با محوریت زعفران (مطالعه موردی: دشت بیرجند)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1394
74دریافت فایل PDF مقالهپیش بینی عملکرد زعفران با استفاده از داده های هواشناسی به وسیله شبکه عصبی مصنوعی در استان های خراسان رضوی و جنوبیدوفصلنامه پژوهش های زعفران1393
75دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان های مناسب کشت زعفران بر اساس پارامترهای آب و خاک با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (مطالعه موردی: شهرستان تربت حیدریه)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1393
76دریافت فایل PDF مقالهارزیابی تاثیر نوع و مقدار زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر سبز شدن زعفران (.Crocus sativus L)دوفصلنامه پژوهش های زعفران1392
77دریافت فایل PDF مقالهتعیین مناطق مستعد آبیاری قطره ای با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در استان خراسان جنوبیفصلنامه علوم آب و خاک1393
78دریافت فایل PDF مقالهشبیه سازی حرکت آب و انتقال املاح در خاک با استفاده از مدل هایدروس جهت تعیین عمق بهینه کارگذاری قطره چکاننشریه آبیاری و زهکشی ایران1395
79دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییر اقلیم بر تبخیر- تعرق گیاه مرجع در اقلیم های مختلفنشریه آبیاری و زهکشی ایران1395
80دریافت فایل PDF مقالهتاثیر آب مغناطیسی و نوع زئولیت طبیعی کلینوپتیلولایت بر مولفه های رشد لوبیای سبز (Phaseolus vulgaris L.)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1393
81دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی اراضی با قابلیت اجرای آبیاری بارانی با استفاده از روش (AHP) در استان خراسان جنوبینشریه آبیاری و زهکشی ایران1393
82دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عدم قطعیت خروجی شبکه عصبی در شبیه سازی هدایت هیدرولیکی اشباع خاکنشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
83دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثرات طرح تجمیع و تصفیه فاضلاب شهری بر تراز هیدرولیکی آبخوان تحت شرایط تغییر اقلیم در دوره ۲۰۱۴-۲۰۲۰ میلادی (مطالعه موردی: دشت بیرجند)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
84دریافت فایل PDF مقالهتهیه مدل بهینه سازی آبیاری شیاری با استفاده از الگوریتم جفت گیری زنبور عسل (HBMO)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
85دریافت فایل PDF مقالهارزیابی آسیبپذیری آب زیرزمینی دشت آستانه-کوچصفهان با استفاده از مدل اصلاح شده NW-DRASTICنشریه آبیاری و زهکشی ایران1394
86دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر توسعه سیستم های نوین آبیاری بر تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش پویایی سیستم(مطالعه موردی: حوضه آبریز نیشابور)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1396
87دریافت فایل PDF مقالهمقایسه مدل های KNNو درخت تصمیم M۵ در پیش بینی تبخیر و مقایسه آن با مدل های تجربی (مطالعه موردی بیرجند)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1396
88دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر پساب تصفیه شده فاضلاب شهری بر عملکرد پنبه رقم ورامین (مطالعه موردی: تربت حیدریه)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1396
89دریافت فایل PDF مقالهارزیابی داده های واسنجی شده بارندگی ماهوارهTRMM در پایش خشک سالینشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
90دریافت فایل PDF مقالهبررسی آزمایشگاهی اثر محل و دبی جریان جت آزاد مستطیلی بر پارامترهای پرش هیدرولیکی کلاسیکنشریه آبیاری و زهکشی ایران1397
91دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفی آبخوان دشت بیرجند جهت اجرای آبیاری تحت فشار با استفاده از روش زمین آماری کریجینگ نشانگرنشریه آبیاری و زهکشی ایران1398
92دریافت فایل PDF مقالهطراحی شبکه پایش ایستگاه های باران سنجی با استفاده از تئوری بی نظمی (مطالعه موردی: حوضه دریاچه ارومیه)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1398
93دریافت فایل PDF مقالهکاربرد بیوچار و سطوح تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زنیان (Trachyspermum ammi)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1398
94دریافت فایل PDF مقالهبررسی تغییرات کیفی عملکرد سورگوم علوفه‎ ‎ای تحت تاثیر استفاده از آب های نامتعارف و اصلاح کننده طبیعی خاکنشریه آبیاری و زهکشی ایران1398
95دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر توام تنش آبی و آبیاری با پساب فاضلاب شهری بر عملکرد و اجزاء عملکرد گیاه تریتیکالهنشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
96دریافت فایل PDF مقالهتعیین بهترین تابع تولید آب– عملکرد و ارزیابی شاخص های تولید پنبه رقم های ورامین و خرداد در منطقه سرایان خراسان جنوبینشریه آبیاری و زهکشی ایران1399
97دریافت فایل PDF مقالهتحلیل عدم قطعیت مدل سیستم استنتاج فازی در پیش بینی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک اشباعنشریه پژوهش های خاک1395
98دریافت فایل PDF مقالهبررسی آبیاری قطره ای زیرسطحی و زمان اولین آبیاری بر کمیت و کیفیت زعفراننشریه آبیاری و زهکشی ایران1400
99دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر جت و شیب معکوس بر مشخصات پرش هیدرولیکینشریه آبیاری و زهکشی ایران1400
100دریافت فایل PDF مقالهعدم قطعیت مدل های گزارش پنجم تغییر اقلیم در برآورد دما و بارشفصلنامه جغرافیای طبیعی1400
101دریافت فایل PDF مقالهتاثیر پساب فاضلاب شهری و روش‎های نوین آبیاری بر خواص زعفرانفصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب1400
102دریافت فایل PDF مقالهتهیه مدل MOPSO-GS جهت طراحی شبکه بهینه پایش کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت نیشابور)فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1398
103دریافت فایل PDF مقالهبررسی اثر استفاده از زئولیت و پلیمر بر کارایی مصرف آب و عملکرد اسفرزه (plantago ovate forsk.)فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1398
104دریافت فایل PDF مقالهتاثیر روش و سطوح آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد رقم جدید ذرت (سینگل کراس برکت ۳ SC.B۳)فصلنامه مدیریت آب و آبیاری1396
105دریافت فایل PDF مقالهتعیین ضرایب گیاهی گل نرگس به روش لایسیمتری در دشت بیرجندپژوهش آب در کشاورزی1399
106دریافت فایل PDF مقالهمقایسه شبکه پایش کروم آبخوان دشت بیرجند با استفاده از روش آنالیز مولفه های اصلی (PCA) و تئوری آنتروپیفصلنامه محیط زیست و مهندسی آب1400
107دریافت فایل PDF مقالهتعیین تابع برتر آب - شوری - اجزای کمی عملکرد ارقام پنبه ورامین و خردادفصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی1393
108دریافت فایل PDF مقالهبرآورد هدایت هیدرولیکی اشباع خاک به روش برنامه ریزی بیان ژن و مقایسه آن با توابع انتقالیپژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1399
109دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کارایی دو مدل نروفازی و هیبرید موجکی- عصبی در پیش بینی جریان رودخانه (مطالعه موردی: حوضه محمد آباد) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1398
110دریافت فایل PDF مقالهتعیین مکان های مناسب جمع آوری آب باران جهت استفاده در مصارف کشاورزی با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: حوزه آبخیز بیرجند) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز1394
111دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بهترین دوره پایه انتخابی مدل های GCM برای تعیین متغییرهای هواشناسی ایستگاه بیرجند در دوره های آتیتحلیل فضایی مخاطرات محیطی1398
112دریافت فایل PDF مقالهارزیابی مدل AquaCrop در شبیه سازی عملکرد زعفران تحت سناریوهای مختلف کم آبیاری و مصرف زئولیتفصلنامه حفاظت منابع آب و خاک1397
113دریافت فایل PDF مقالهتعیین آسیب پذیری آبخوان با روش دراستیک استاندارد و روش های داده مبنا (مطالعه موردی: آبخوان کوچصفهان)نشریه سنجش از دور و GIS ایران1396
114دریافت فایل PDF مقالهبررسی غلظت فلزات سنگین در آب های زیرزمینی به روش زمین آماری (مطالعه موردی معدن سنگ آهن گل گهر)نشریه آبیاری و زهکشی ایران1400
115دریافت فایل PDF مقالهبررسی روش های تحلیل سلسله مراتبی FAHP & LNRF ۴AHP در پهنه بندی خطر زمین لغزش (مطالعه موردی حوضه آبخیز النگ دره)نشریه سنجش از دور و GIS ایران1391
create: 2 June 2019 - view 1439

Abbas Khasheisivaki annual papers published chart

Contact informations

Phone: 561 2254041-9
Province: خراسان جنوبی City: بیرجند

Share

Top Keywords in Abbas Khasheisivaki papers

Support