آقای دکتر Farzad Hassanpour

Dr. Farzad Hassanpour

فرد مهم علمی - Researcher ID: (196143)

71
18

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers