آقای دکتر Ali Abdi Kordani

Dr. Ali Abdi Kordani

دانشیار، دانشگاه بین المللی امام خمینی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (402730)

11
17
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers