آقای دکتر Mohammad Oraki

Dr. Mohammad Oraki

دانشیار دانشگاه پیام نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (403776)

23
63
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers