آقای دکتر Omid Rezayfar

Dr. Omid Rezayfar

معاون فناوری وزیر علوم،تحقیقات و فناوری استاد،عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران،دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (430347)

93
30
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers