آقای دکتر AliReza Ahmadyfard

Dr. AliReza Ahmadyfard

عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی شاهرود

فرد مهم علمی - Researcher ID: (489067)

72
16
29
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers