آقای دکتر Majid Gholhaki

Dr. Majid Gholhaki

دانشیار دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (186129)

126
49
26
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers