آقای دکتر Saeed Farah Bakhsh

Dr. Saeed Farah Bakhsh

فرد مهم علمی - Researcher ID: (442561)

35
22
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers