آقای دکتر Seyyed Rasool Hosseini

Dr. Seyyed Rasool Hosseini

دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (450002)

7
21
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers