آقای دکتر Faramarz Nasri

Dr. Faramarz Nasri

دانشیاردانشکده مدیریت و کمیسر دریایی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره)

فرد مهم علمی - Researcher ID: (458349)

25
26

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers