آقای دکتر Mohammadreza Javadi

Dr. Mohammadreza Javadi

هیات علمی گروه منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

فرد مهم علمی - Researcher ID: (480139)

53
17
2
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers