آقای دکتر Asadollah Shahbahrami

Dr. Asadollah Shahbahrami

عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (489066)

72
18
47
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

ISI Papers

Conference Papers

Journal Papers