آقای دکتر Mahmoud Moradi

Dr. Mahmoud Moradi

دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (184272)

88
100
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers