خانم دکتر Monireh Hosseini

Dr. Monireh Hosseini

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (501413)

48
11
7
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers