آقای دکتر Hossein Aslipour

Dr. Hossein Aslipour

عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (9494)

4
42

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Journal Papers