اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

2022-7-17
اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد

اولین کنفرانس بین المللی توانمندی مدیریت، مهندسی صنایع، حسابداری و اقتصاد روز پنجشنبه، 31 شهریور، 1401 توسط موسسه آموزش عالی راه دانش بابل, مرکز علمی تقدیس در شهر بابل برگزار می شود.

از دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا 27 تیر 1401 ماه با توجه به محورهای  این دوره کنفرانس اقدام نمایند

محورهای کنفرانس:

فناوری اطلاعات و ارتباطات:
مدیریت:
مهندسی صنایع:
حسابداری:
اقتصاد:
و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)