اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها

2022-10-8
اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها

اولین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت فناوری محصولات دانش بنیان در صنعت نفت ایران با رویکرد چالش ها و فرصت ها روز سه شنبه، 22 آذر، 1401 لغایت پنجشنبه، 24 آذر، 1401 توسط دانشگاه صنعت نفت در شهر تهران برگزار می شود.

دانشجویان علاقه مند دعوت می گردد جهت ارسال مقالات خود حداکثر تا تاریخ 30 مهر ماه با توجه به محورهای این دوره کنفرانس اقدام نمایند

 

محورهای کنفرانس:


  دانش بنیان   مدیریت نوآوری و توسعه محصولات جدید مورد نیاز صنعت نفت
   تامین مالی نوآوری و توسعه فناوری در صنعت نفت
   آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فناوری و نقش آن در توسعه پایدار صنعت نفت
   آموزش در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری مرتبط با صنعت نفت
   و...

(اطلاعات کامل کنفرانس)