آقای دکتر Farhad Shiviary

Dr. Farhad Shiviary

فارغ‌التحصیل دکتری روان شناسی _ دانشگاه محقق اردبیلی _مدرس دانشگاههای پیام نور ، آزاد اسلامی و فرهنگیان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (275628)

37
25
14
3
14
1

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

عضویت در مجامع و انجمنهای علمی

 • ( روان شناس بالینی ) سازمان نظام روان شناسی و مشاوره

Conference Papers

Journal Papers

Books

 • کتاب کم توانی ذهنی (انتشارات فروغ سیمرغ) - 1402 - Persian
 • کتاب رشد شناختی از تولد تا نوجوانی (انتشارات ارسطو) - 1402 - Persian
 • کتاب مدیریت مدارس (آزادی فلم) - 1402 - Persian
 • کتاب توانبخشی شناختی در اختلالات یادگیری (انتشارات آذرفر) - 1401 - Persian
 • کتاب اختلالات یادگیری (انتشارات راه رسش) - 1401 - Persian
 • کتاب الفبای روان شناسی (انتشارات آذرفر) - 1397 - Persian
 • کتاب روان شناسی تربیتی (انتشارات صالحیان) - 1397 - Persian
 • کتاب روان شناسی زبان (انتشارات آذرفر) - 1397 - Persian
 • کتاب روان شناسی رشد (انتشارات صالحیان) - 1397 - Persian
 • کتاب اختلالات رفتاری کودکان و نوجوانان (انتشارات آذرفر) - 1397 - Persian
 • کتاب کارکرد حقوق بشری امر به معروف و نهی از منکر (انتشارات آذرفر) - 1397 - Persian
 • کتاب روان شناسی یادگیری (انتشارات صالحیان) - 1396 - Persian
 • کتاب نگاهی بر روان شناسی عمومی (انتشارات کاج طلایی) - 1396 - Persian
 • کتاب روان شناسی تربیت جنسی کودکان و نوجوانان (انتشارات آذرفر) - 1396 - Persian

Teaching Experience

Education

 • دکتری تخصصی روان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی 1395-1395
 • کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی Islamic Azad University of Rudehen1375-1378
 • کارشناسی روان شناسی بالینی دانشگاه شاهد تهران 1371-1375

سوابق شغلی و تخصصی

 • مدیر مدارس استثنایی ایثار و بهشت امیر میانه (1401-1402)
 • مدیر دبیرستان متوسطه اول شهید مطهری میانه (1400-1401)
 • معاون پرورشی دبیرستان متوسطه اول شهید مطهری میانه (1399-1400)
 • مشاور مدرسه _ مدارس منطقه میانه (1387-1399)
 • مسئول مددکاری حمایت خانواده کمیته امداد امام خمینی (1382-1387)
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول مرکز مشاوره امید میانه (1381-تاکنون)
 • صاحب امتیاز و مدیر مسئول دفتر مشاوره شغلی آرمان میانه (1385-1390)
 • مدیر دبیرستان متوسطه اول استاد شهریار (1402-1402)
 • مدیر دبیرستان متوسطه دوره دوم بوعلی سینا (1402-تاکنون)
 • مسئول کمیته روان شناسی هیئت پزشکی ورزشی (1402-تاکنون)
 • روان شناس کلینیک الزهرا شهرستان میانه (1400-تاکنون)
 • روان شناس کلینیک مشاوره یاری (1400-تاکنون)
 • پروانه فعالیت از نظام روان شناسی _ شماره ۶۱۵ (1386-تاکنون)
 • عضو تخصصی هسته مشاوره آموزش و پرورش (1388-1395)

Other

 • عضو شورای اسلامی شهر میانه دوره سوم( منشی، نایب رئیس ، رئیس )
 • رئیس دفتر نمایندگی مجلس شورای اسلامی شهرستان میانه دوره دهم
 • رئیس اسبق هیئت تیراندازی با کمان شهرستان میانه