فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی

    فصلنامه دستاوردهای نوین در حقوق عمومی به کسب رتبه B  مجلات معتبر دانشگاه آزاد اسلامی در دهمین دوره ارزیابی نشریات علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهریور ۱۴۰۱ دست یافته است.

-نشریه حقوق عمومی در صدد است، تازه ترین تحقیقات اندیشمندان و پژوهشگران را در حوزه عمومی منتشر کند.

این نشریه نتایج تحقیقات و پژوهش های استادان، محققان و اندیشمندان را که حاوی نکات بدیع و تحلیل های به روز باشد منتشر می کند از جمله مسائلی است که می تواند در نشریه حقوق عمومی منتشر شود:

• حقوق عمومی و زیرشاخه های آن از جمله مبانی نظری حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اساسی تطبیقی، حقوق اداری، حقوق اداری تطبیقی، حقوق کار، حقوق مالیه عمومی، حقوق تامین اجتماعی و...

• حقوق بین الملل و زیر شاخه های آن از جمله مبانی نظری حقوق بین الملل، حقوق معاهدات ، حقوق بین الملل بشر دوستانه، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل محیط زیست، حقوق بین الملل اقتصادی، حقوق بین الملل دریاها، حقوق بین الملل هوا و فضا، حقوق بین الملل مسئولیت دولت ها، حقوق سازمان های بین المللی و ...

حقوق بشر و زیر شاخه های آن از جمله مبانی فلسفی حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، نهادها و ساز و کارهای جهانی و منطقه ای حمایت از حقوق بشر، آموزش حقوق بشر و ...

به این منظور هیات تحریریه فصلنامه با افتخار از تمامی پژوهشگران این عرصه دعوت می نماید، مقالات ارزنده خویش در زمینه حقوق عمومی را جهت انتشار به سامانه فصلنامه ارسال کنند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات