خلاصه فعالیتهای علمی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 2,289
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
نوع مرکز: دانشگاه دولتی
رتبه علمی در کل کشور: 173
رتبه علمی در بین دانشگاه دولتی: 68
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 18 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 5 نفر
فارغ التحصیلان دارای رزومه در سیویلیکا: 36 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم

نقش آموزش در توسعه پایدار و مسئولیت پذیری اجتماعی نوشته منوچهر اسدزاده حاجی خواجه لورابطه ی اجرای عدالت با کاهش فساد برای تحقق تمدن نوین اسلامی با تاکید بر سیره ی امام علی (ع) نوشته علی اصغر شعاعیجستاری در کاربست روش نظام واره ای تنزیلی در استخراج علوم انسانی قرآن بنیان (مطالعه موردی سوره های علق و بقره) نوشته مجید چهری و مسعود اقبالیبررسی تطبیقی قاعده «جری و تطبیق» آیات قرآن نوشته محمد فراهانیآثار استفاده از شیوه های صحیح آموزشی - اجتماعی توسط دانش آموزان و آثار آن بر تربیت دینی آنان نوشته مصطفی شریفی آذرخوارانیتفسیربه رای از دیدگاه طباطبایی و ذهبی نوشته ابوالفضل صادقیکلاس درس همدلانه: بررسی تاثیر سبک های مدیریت معلم بر ایجاد فضایی حمایتی و تعاملی نوشته حسین تیموریبررسی وجود عامل نظم در مدرسه و تاثیر آن بر کیفیت یادگیری دانش آموزان نوشته مصطفی شریفی آذرخوارانینقش بازی و سرگرمی در یادگیری کودکان و دانش آموزان نوشته زهرا رحمتینقش اردوهای زیارتی بر تربیت عاطفی دانش آموزان نوشته یزدان جعفریمقایسه تطبیقی راهبردهای تدریس در آموزش سنتی و نوین نوشته زینب صالحیارزیابی تطبیقی آرای علامه طباطبایی و علامه فضل الله در تفسیرآیه:«زین للناس حب الشهوات» نوشته رحمان عشریه و ابوالفضل صادقیجستاری تاریخی، تطبیقی و عقلانی پیرامون آیه ی« و احلل عقده من لسانی» در سنت اسلامی و عهد عتیق نوشته محمد علی همتینقد و تحلیل نقش مسیحیت و عوامل همسو با آن در واژگونی تاریخیت خواست طبیعی انسان و نخبگان؛ از دیدگاه نیچه نوشته سیدحسن فلسفی طلبآیه «سکاری» و نقش محوری آن در تقابل دو نظریه حرمت دفعی و تدریجی شراب نوشته سید محمد نقیب و مهدی داوریبررسی اهمیت دانش محتوایی - تربیتی معلمان پیرامون برنامه های درسی نوشته مصطفی شریفی آذرخوارانیتاثیر معنویت بر ایجاد پشتکار نوشته علی غضنفری و فاطمه بارگاهیبررسی جایگاه زن در اسلام و قرآن نوشته علیرضا گلستانیبررسی نقش مسجد در امور سیاسی و فرهنگی نوشته مجتبی مومن زاده فیروزآبادیبررسی آثار به کارگیری مجازات جایگزین حبس در تحقق بعد دینی تربیت اجتماعی فرزندان افراد بزهکار نوشته مهدی عبداللهی پور و رضا رنجبر و محمدمهدی بشیری