فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی

Environment and interdisciplinanary development

فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی وابسته به پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار سازمان حفاظت محیط زیست بوده و به صورت فصلی منتشر می گردد.

فصلنامه "محیط زیست و توسعه فرابخشی" از اواخردهه ۶۰ با نام ماهنامه "محیط زیست" و سپس به صورت فصلنامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست منتشر می گردید. این نشریه با حدود چهار دهه سابقه انتشار قدیمی ترین نشریه تخصصی کشور در حوزه محیط زیست بوده است. با تاسیس پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار صاحب امتیازی این نشریه از سال ۱۳۹۵ به پژوهشکده انتقال یافت و با توجه به تغییر ضوابط و آیین نامه های انتشار نشریات، پروانه انتشار در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ با شماره ثبت ۸۵۹۰۳ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اخذ گردید. همچنین تایید رتبه علمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی نامه شماره ۱۱۸۷۸- ۱۳۹۹ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ صادر شد.

این فصلنامه به انتشار مقاله هایی در زمینه های مختلف محیط زیست از جمله: آلودگی های محیط زیست، اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی، تنوع زیستی و مدیریت اکوسیستم ها، آموزش ترویج و مدیریت محیط زیست، برنامه ریزی، طراحی و ارزیابی محیط زیست، حقوق محیط زیست و ... می پردازد.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را در حوزه های مرتبط به این فصلنامه ارسال نمایند.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات