آقای دکتر saeed tamadoni jahromi

Dr. saeed tamadoni jahromi

عضو هیات علمی پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان

فرد مهم علمی - Researcher ID: (487415)

17
39
6
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers

Researchs