خلاصه فعالیتهای علمی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد مقالات منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 405
تعداد طرح های پژوهشی منتشر شده بر اساس داده های سیویلیکا: 0
رتبه علمی در کل کشور: 449
رتبه علمی در بین پژوهشگاه دولتی: 31
دسترسی سیویلیکا:عدم دسترسی
دسترسی ISI:عدم دسترسی
اساتید دارای رزومه در سیویلیکا: 20 نفر
دانشجویان دارای رزومه در سیویلیکا: 1 نفر

آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

پیامدهای نئولیبرالیسم برای ورزش جمهوری اسلامی ایران نوشته بهنام نقی پور گیویواکاوی وضعیت سیاستگذاری در ورزش تربیتی افراد دارای معلولیت نوشته بهنام نقی پور گیویتاثیر بکارگیری بازی وارسازی بر ارزش ویژه برندهای نوظهور ورزشی نوشته محمد حسین قربانیارائه مدل ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد ۳۶۰ درجه نوشته نازنین راسخارتباط بین سرعت پردازش ذهنی با سرعت راه رفتن و تعادل با نقش میانجی ترس از افتادن در سالمندان نوشته حامد عباسیراهبردهای توسعه فدراسیون شمشیربازی ایران بر مبنای رویکردAHP-SCORE نوشته نازنین راسخطراحی مدل مدیریت بهره وری در ادارات تربیت بدنی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور با رویکرد ارتقای نظام پاسخگویی نوشته نازنین راسختدوین الگوی راهبردی توسعه مشارکت دانشجویان در فعالیت های ورزش همگانی نوشته محمدحسین قربانیطراحی مدل توسعه سواد ارتباطی معلمان تربیت بدنی نوشته نازنین راسخآینده نگری برندهای ورزشی ایران در افق ۱۴۱۰ با تاکید بر برندهای سازمانی و شرکتی نوشته محسن اسمعیلیمقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضلات چهار سر ران و همسترینگ در بازیکنان نخبه فوتبال زن و مرد حین حرکت فرود تک پا نوشته محمدرضا سیدیتدوین و بررسی اثر بخشی یک دوره برنامه حرکتی منتخب باساختار، بی ساختار و نیمه ساختار بر رشد حرکتی کودکان ۴ تا ۷ سال نوشته علی کاشیطراحی مدل همسویی راهبردی در فدراسیون های ورزشی ایران نوشته نازنین راسخمقایسه پلی مورفیسم ژنNRF۲ rs۱۲۵۹۴۹۵۶ در کاراته کاران نخبه، آماتور و غیرورزشکاران نوشته ندا بروشکاثربخشی تمرینات بازی در زمین های کوچک بر سرسختی ذهنی، لذت فعالیت بدنی و عملکرد بازیکنان فوتبال نوشته امیر شمسویژگی های روانسنجی نسخه فارسی پرسش نامه انعطاف پذیری روان شناختی در ورزشکاران نوشته امیر شمسبررسی رابطه بین تاب آوری و بهزیستی روان شناختی ورزشکاران رشته های انفرادی با نقش میانجی استرس ادراک شده نوشته علی کاشیارتباط بین کنترل پیش خوراندی قامت و خطای ثابت و متغیر در تکلیف زمانبندی پیش بینی انطباقی: مطالعه بازیکنان ماهر و مبتدی تنیس روی میز نوشته علی شریف نژادنظارت و ارزیابی عملکرد ادارات کل تربیت بدنی و فوق برنامه دانشگاه های کشور نوشته مصطفی افشاری و محسن اسمعیلیتحلیل محتوای قوانین موضوعه ورزش در جمهوری اسلامی ایران (۱۳۵۷-۱۴۰۰) نوشته محسن اسمعیلی

کنفرانسهای برگزار شده پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاکنون 2 کنفرانس توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی برگزار شده و اطلاعات آن در پایگاه سیویلیکا مستند می باشد. لیست کنفرانسهای پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به صورت زیر است:

ژورنالها و مجلات علمی پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی

تاکنون 8 ژورنال منتشر شده توسط پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی در پایگاه سیویلیکا نمایه شده است: