خانم دکتر nazanin rasekh

Dr. nazanin rasekh

استادیار پژوهشگاه علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (183886)

11
43
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers