آقای دکتر Mohsen Ayati

Dr. Mohsen Ayati

دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

فرد مهم علمی - Researcher ID: (218399)

60
28

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتهای علمی و اجرایی در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتهای علمی و اجرایی در کنفرانس ها و نشستهای معتبر ایران

Conference Papers

Journal Papers