ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد مقالات
3072 مقاله
کل صفحات
29818
درصد اصل مقالات
99%
کل استنادات
512
کل دریافت مقالات
40923
کل نمایش مقالات
2822410
متوسط استناد مقاله
16.67
کل نویسندگان
7786
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 19 دوره ثبت شده از همایش ملی صنایع دریایی ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:26 اردیبهشت 1378
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 10 خرداد 1385
مجموعه مقالات اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 47
تعداد کل مقالات: 35
تعداد کل صفحات: 361
تعداد مقاله کامل: 33
تعداد نمایش مقالات: 53390
تعداد دریافت مقاله: 408
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:12 دی 1379
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 21 اردیبهشت 1385
مجموعه مقالات دومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 33
تعداد کل مقالات: 22
تعداد کل صفحات: 304
تعداد مقاله کامل: 22
تعداد نمایش مقالات: 50986
تعداد دریافت مقاله: 627
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:23 دی 1380
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 آبان 1384
مجموعه مقالات سومین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 58
تعداد کل مقالات: 38
تعداد کل صفحات: 438
تعداد مقاله کامل: 38
تعداد نمایش مقالات: 57169
تعداد دریافت مقاله: 687
تعداد ارجاعات: 2
روز برگزاری:9 آبان 1381
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 23 فروردین 1385
مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 92
تعداد کل مقالات: 52
تعداد کل صفحات: 687
تعداد مقاله کامل: 52
تعداد نمایش مقالات: 121999
تعداد دریافت مقاله: 1355
تعداد ارجاعات: 8
روز برگزاری:10 آذر 1382
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 15 بهمن 1384
مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 133
تعداد کل مقالات: 72
تعداد کل صفحات: 989
تعداد مقاله کامل: 71
تعداد نمایش مقالات: 187224
تعداد دریافت مقاله: 2013
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:9 بهمن 1383
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1384
مجموعه مقالات ششمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 158
تعداد کل مقالات: 70
تعداد کل صفحات: 677
تعداد مقاله کامل: 70
تعداد نمایش مقالات: 151003
تعداد دریافت مقاله: 1826
تعداد ارجاعات: 22
روز برگزاری:4 بهمن 1384
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1384
مجموعه مقالات هفتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 166
تعداد کل مقالات: 75
تعداد کل صفحات: 880
تعداد مقاله کامل: 74
تعداد نمایش مقالات: 167138
تعداد دریافت مقاله: 2115
تعداد ارجاعات: 23
روز برگزاری:9 آبان 1385
استان: بوشهر
شهر: بوشهر
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 20 اسفند 1384
مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 163
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 939
تعداد مقاله کامل: 73
تعداد نمایش مقالات: 146398
تعداد دریافت مقاله: 1493
تعداد ارجاعات: 40
روز برگزاری:1 آبان 1386
استان: مازندران
شهر: نور
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 اردیبهشت 1386
مجموعه مقالات نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 261
تعداد کل مقالات: 113
تعداد کل صفحات: 1498
تعداد مقاله کامل: 113
تعداد نمایش مقالات: 219322
تعداد دریافت مقاله: 2675
تعداد ارجاعات: 60
روز برگزاری:1 آبان 1387
استان: خوزستان
شهر: خرمشهر
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1388
مجموعه مقالات دهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 359
تعداد کل مقالات: 146
تعداد کل صفحات: 1779
تعداد مقاله کامل: 146
تعداد نمایش مقالات: 211641
تعداد دریافت مقاله: 3204
تعداد ارجاعات: 38
روز برگزاری:19 آبان 1388
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 30 مرداد 1388
مجموعه مقالات یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 572
تعداد کل مقالات: 210
تعداد کل صفحات: 1642
تعداد مقاله کامل: 207
تعداد نمایش مقالات: 281772
تعداد دریافت مقاله: 4356
تعداد ارجاعات: 74
روز برگزاری:27 مهر 1389
استان: گیلان
شهر: بندرانزلی
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 17 شهریور 1389
مجموعه مقالات دوازدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 623
تعداد کل مقالات: 233
تعداد کل صفحات: 2049
تعداد مقاله کامل: 229
تعداد نمایش مقالات: 291228
تعداد دریافت مقاله: 4822
تعداد ارجاعات: 86
روز برگزاری:17 آبان 1390
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 5 فروردین 1391
مجموعه مقالات سیزدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 760
تعداد کل مقالات: 278
تعداد کل صفحات: 2544
تعداد مقاله کامل: 277
تعداد نمایش مقالات: 313952
تعداد دریافت مقاله: 5880
تعداد ارجاعات: 64
روز برگزاری:6 دی 1391
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات چهاردهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 642
تعداد کل مقالات: 239
تعداد کل صفحات: 2178
تعداد مقاله کامل: 239
تعداد نمایش مقالات: 87592
تعداد دریافت مقاله: 1178
تعداد ارجاعات: 25
روز برگزاری:7 آبان 1392
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات پانزدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 838
تعداد کل مقالات: 306
تعداد کل صفحات: 2707
تعداد مقاله کامل: 301
تعداد نمایش مقالات: 105320
تعداد دریافت مقاله: 1516
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:11 آذر 1393
استان: هرمزگان
شهر: بندرعباس
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات شانزدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 716
تعداد کل مقالات: 262
تعداد کل صفحات: 2349
تعداد مقاله کامل: 260
تعداد نمایش مقالات: 93687
تعداد دریافت مقاله: 1465
تعداد ارجاعات: 12
روز برگزاری:1 دی 1394
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات هفدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 695
تعداد کل مقالات: 258
تعداد کل صفحات: 2375
تعداد مقاله کامل: 257
تعداد نمایش مقالات: 95327
تعداد دریافت مقاله: 1582
تعداد ارجاعات: 14
روز برگزاری:27 مهر 1395
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1395
مجموعه مقالات هجدهمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 913
تعداد کل مقالات: 359
تعداد کل صفحات: 3259
تعداد مقاله کامل: 354
تعداد نمایش مقالات: 128243
تعداد دریافت مقاله: 2645
تعداد ارجاعات: 11
روز برگزاری:21 آذر 1397
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: انجمن مهندسی دریایی ایران
تاریخ نمایه سازی: 6 بهمن 1397
مجموعه مقالات بیستمین همایش صنایع دریایی
پژوهشگران ارائه کننده: 557
تعداد کل مقالات: 231
تعداد کل صفحات: 2163
تعداد مقاله کامل: 227
تعداد نمایش مقالات: 59019
تعداد دریافت مقاله: 1076
تعداد ارجاعات: 0
Support