ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد مقالات
3453 مقاله
کل صفحات
22886
درصد اصل مقالات
92%
کل استنادات
286
کل دریافت مقالات
71536
کل نمایش مقالات
4793243
متوسط استناد مقاله
8.28
کل نویسندگان
8096
داده ها و آمار این صفحه بر اساس اطلاعات ثبت شده از مقالات دوره های مختلف این کنفرانس تحلیل و استخراج شده است. برای دوره هایی که مقالات آنها در مجموعه سیویلیکا نمایه نشده اند، داده ای قابل نمایش نیست. با نمایه سازی مقالات جدید اطلاعات این صفحه به صورت خودکار به روز رسانی می شوند.
نمودارهای زیر آنچه در 13 دوره ثبت شده از کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران روی داده است را به تصویر میکشند. امکان ارائه تحلیلها و آمار برای دوره هایی از کنفرانس که تحت حمایت سیویلیکا نبوده و یا بنا به هر دلیلی نمایه نشده اند فراهم نیست.

تعداد مقالات منتشر شده در هر دوره از کنفرانس

نمودار تعداد کل صفحات مقالات منتشر شده در هر دوره

نمودار تعداد دریافت و دسترسی به مقالات هر دوره کنفرانس

تعداد دریافت مقالات تابع زمان نمایه سازی، تعداد مقالات کامل و کیفیت مقالات می باشد. پژوهشگران مقالاتی را دریافت و مطالعه می نمایند که دارای کیفیت بالایی باشد. مقالاتی که به صورت خلاصه و یا خلاصه مبسوط (کمتر از پنج صفحه باشند) در سیویلیکا برای دریافت ارائه نمی شوند.

نمودار تعداد متوسط دریافت و مطالعه هر مقاله در دوره های مختلف

نمودار تعداد کل استنادات انجام شده به مقالات هر دوره

ما در سیویلیکا تحلیلهای سنگینی برای استخراج و تحلیل ارجاعات مقالات نمایه شده انجام می دهیم. کل مقالات نمایه شده در سیویلیکا تحلیل استنادی شده و مقالاتی که هر سند به آن ارجاع داده شده است را استخراج و شناسایی میکنیم.

نمودار تعداد کل پژوهشگران مشارکت کننده در نگارش مقالات

نمودار تعداد مشاهده چکیده مقالات هر دوره از کنفرانس


روز برگزاری:1 فروردین 1380
استان: تهران
شهر: تهران
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 14 آذر 1390
مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 197
تعداد کل مقالات: 118
تعداد کل صفحات: 895
تعداد مقاله کامل: 117
تعداد نمایش مقالات: 164131
تعداد دریافت مقاله: 2098
تعداد ارجاعات: 5
روز برگزاری:4 شهریور 1384
استان: کرمان
شهر: کرمان
Holders: دانشگاه شهید باهنر کرمان
تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1386
مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
پژوهشگران ارائه کننده: 406
تعداد کل مقالات: 218
تعداد کل صفحات: 1686
تعداد مقاله کامل: 210
تعداد نمایش مقالات: 416879
تعداد دریافت مقاله: 6495
تعداد ارجاعات: 50
روز برگزاری:7 شهریور 1385
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه تهران
تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1386
مجموعه مقالات نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق
پژوهشگران ارائه کننده: 293
تعداد کل مقالات: 144
تعداد کل صفحات: 919
تعداد مقاله کامل: 134
تعداد نمایش مقالات: 260021
تعداد دریافت مقاله: 2913
تعداد ارجاعات: 33
روز برگزاری:1 فروردین 1386
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
Holders:
تاریخ نمایه سازی: 7 آذر 1390
مجموعه مقالات دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 507
تعداد کل مقالات: 224
تعداد کل صفحات: 1548
تعداد مقاله کامل: 218
تعداد نمایش مقالات: 309637
تعداد دریافت مقاله: 4843
تعداد ارجاعات: 15
روز برگزاری:5 شهریور 1387
استان: زنجان
شهر: زنجان
Holders: دانشگاه زنجان
تاریخ نمایه سازی: 15 اسفند 1386
مجموعه مقالات یازدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 735
تعداد کل مقالات: 323
تعداد کل صفحات: 2233
تعداد مقاله کامل: 303
تعداد نمایش مقالات: 668333
تعداد دریافت مقاله: 9045
تعداد ارجاعات: 21
روز برگزاری:22 مرداد 1388
استان: آذربایجان شرقی
شهر: تبریز
Holders: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 29 اسفند 1387
مجموعه مقالات دوازهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 861
تعداد کل مقالات: 350
تعداد کل صفحات: 2309
تعداد مقاله کامل: 319
تعداد نمایش مقالات: 659923
تعداد دریافت مقاله: 8308
تعداد ارجاعات: 16
روز برگزاری:24 شهریور 1389
استان: تهران
شهر: تهران
Holders: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 14 مرداد 1389
مجموعه مقالات سیزهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 907
تعداد کل مقالات: 391
تعداد کل صفحات: 2718
تعداد مقاله کامل: 364
تعداد نمایش مقالات: 595441
تعداد دریافت مقاله: 10173
تعداد ارجاعات: 43
روز برگزاری:15 شهریور 1390
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
Holders: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 31 مرداد 1390
مجموعه مقالات چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق کشور
پژوهشگران ارائه کننده: 957
تعداد کل مقالات: 389
تعداد کل صفحات: 2306
تعداد مقاله کامل: 338
تعداد نمایش مقالات: 607128
تعداد دریافت مقاله: 10549
تعداد ارجاعات: 34
روز برگزاری:7 شهریور 1391
استان: اصفهان
شهر: کاشان
Holders: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 3 آذر 1391
مجموعه مقالات پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1426
تعداد کل مقالات: 570
تعداد کل صفحات: 3397
تعداد مقاله کامل: 509
تعداد نمایش مقالات: 649400
تعداد دریافت مقاله: 9551
تعداد ارجاعات: 38
روز برگزاری:12 شهریور 1392
استان: فارس
شهر: کازرون
Holders: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 21 تیر 1393
مجموعه مقالات شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 1073
تعداد کل مقالات: 428
تعداد کل صفحات: 2606
تعداد مقاله کامل: 389
تعداد نمایش مقالات: 307587
تعداد دریافت مقاله: 5825
تعداد ارجاعات: 24
روز برگزاری:27 آذر 1393
استان: هرمزگان
شهر: جزیره کیش
Holders: دانشگاه صنعتی شریف
پژوهشگران ارائه کننده: 0
تعداد کل مقالات: 0
تعداد کل صفحات:
تعداد مقاله کامل: 0
تعداد نمایش مقالات:
تعداد دریافت مقاله:
تعداد ارجاعات: 0
روز برگزاری:26 آبان 1394
استان: خراسان رضوی
شهر: مشهد
Holders: دانشگاه صنعتی شریف
تاریخ نمایه سازی: 12 تیر 1395
مجموعه مقالات هجدهمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 556
تعداد کل مقالات: 225
تعداد کل صفحات: 1422
تعداد مقاله کامل: 205
تعداد نمایش مقالات: 106325
تعداد دریافت مقاله: 1699
تعداد ارجاعات: 7
روز برگزاری:19 خرداد 1400
استان: کرمانشاه
شهر: کرمانشاه
Holders: دانشگاه رازی
تاریخ نمایه سازی: 6 مهر 1400
مجموعه مقالات بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
پژوهشگران ارائه کننده: 178
تعداد کل مقالات: 73
تعداد کل صفحات: 847
تعداد مقاله کامل: 72
تعداد نمایش مقالات: 48438
تعداد دریافت مقاله: 37
تعداد ارجاعات: 0
Support