فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی

Researches in Sport Sciences and Medical Plants

فصلنامه تحقیقات در علوم ورزشی و گیاهان دارویی با صاحب امتیازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد لارستان در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ طی مجوز شماره ۲۳۹۳۴/ص/۱۳۹۹ از معاونت علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی مجوز انتشار یافته است.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

تمامی مقالات پذیرفته شده در این فصلنامه قبل از فرایند پذیرش و چاپ از طریق نرم افزارهای مشابهت یاب بررسی خواهند شد.

مقالات مهم ژورنال از کلیه شماره ها (بیشترین دریافت)

مشاهده همه مقالات