خانم دکتر Farzaneh Taghian

Dr. Farzaneh Taghian

هیأت علمی دانشگاه علوم تربیت بدنی و علوم ورزشی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (179072)

18
41
4
این صفحه به صورت ماشینی و خودکار ایجاد شده است.

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers