The 24th Conference of the Geological Society of Iran

The 24th Conference of the Geological Society of Iran روز سه شنبه، 25 آبان، 1400 لغایت چهارشنبه، 26 آبان، 1400 توسط انجمن زمین شناسی ایران, دانشگاه خوارزمی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر Tehran برگزار می شود.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.

Info

The 24th Conference of the Geological Society of Iran

Hold place: تهران
Year: 1400
Document ID: SGSI24

توضیحات کنفرانس

محورهای همایش:

زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک

فرآیندهای ژئودینامیکی

ژئوفیزیک

زلزله شناسی و پیش بینی زلزله

مخاطرات طبیعی، زمین شناسی زیست محیطی و زمین شناسی پزشکی

نوآوری در الگوهای آموزشی و پژوهشی علوم زمین در پساکرونا

ذخیره سازی گاز

هیدروژئولوژی و تغییر اقلیم

زمین گردشگری

سنگ ها و کانی های صنعتی

گوهرسنگ

چینه شناسی و دیرینه شناسی

رسوب شناسی

زمین شناسی کواترنری

زمین شناسی نفت و ژئوشیمی آلی

پترولوژی سنگ های آذرین، رسوبی و دگرگونی

زمین شناسی ساختمانی و تکتونیک

زمین شناسی اقتصادی و ژئوشیمی ذخایر معدنی

سنجش از دور و GIS

انرژی های نو و تجدید پذیر

علوم فرازمینی و شهاب سنگ ها

create: 8 September 2021 - view 3432