Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها

آقای دکتر Hossein Rahimpour Bonab

Dr. Hossein Rahimpour Bonab

استاد، دانشگاه تهران، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

فرد مهم علمی - Researcher ID: (309271)

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.
خلاصه رزومه علمی
عضو هیات علمی
ایجاد صفحه تخصصی

این صفحه به صورت خودکار در سیویلیکا ایجاد شده است. اگر این صفحه متعلق به شما می باشد، لطفا از طریق بخش پشتیبانی به ما اعلام فرمایید.

دریافت فایل رزومه دکتر Hossein Rahimpour Bonab

سمتهای علمی و اجرایی Hossein Rahimpour Bonab در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

سمتنام مرکز
عضو هیات علمی
عضو

سمتهای علمی و اجرایی Hossein Rahimpour Bonab در مجلات و ژورنال‌های معتبر ایران

سمتنام ژورنالمحل انتشار
هیات تحریریه
هیات تحریریه

Hossein Rahimpour Bonab Conference Papers

RowDownloaTitleConferenceYear
1دریافت فایل PDF مقالهبررسی ناهمگنی تراوایی در چهارچوب واحدهای جریانی در سازندهای کنگان و دالان تالاییچهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین1400
2دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ی روش های محاسبه ی درجه ی ناهمگنی در مخازن کربناته در سازندهای کنگان و دالان تالاییچهارمین همایش بین المللی زیست شناسی و علوم زمین1400
3دریافت فایل PDF مقالهارزیابی بلوغ حرارتی سازندهای کژدمی و پابده در میدان نفتی گچسارانپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت1398
4دریافت فایل PDF مقالهتعیین محیط رسوبی دیرینه سازندهای کژدمی و پابده در میدان نفتی گچساران با استفاده از نشانه های زیستیپنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت1398
5دریافت فایل PDF مقالهتفکیک سدهای تراوایی مخزنی در سازندهای مخزنی کنگان و دالان بالایییازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
6دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر تغییرات دیاژنزی بر روی خصوصیات مخزنی سازند عرب در میدان رشادتیازدهمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور و بیست و یکمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1397
7دریافت فایل PDF مقالهپهنه بندی پتانسیل تولید ریزگرد در حوضه کویر میقان اراک با استفاده از نرم افزار Arc GISاولین همایش ملی سنجش از دور زمین شناختی ایران1397
8دریافت فایل PDF مقالهنقش گسترش رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنزی وابسته در توسعه واحدهای جریانی سازند سروک در میدان نفتی کوپالسومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1394
9دریافت فایل PDF مقالهبررسی گسترش رخساره ها و فرایندهای دیاژنز و تاثیر آن بر کیفیت مخزنی سازند آسماری مطالعه موردی یکی از میدان های نفتی فروافتادگی دزفولسومین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی1394
10دریافت فایل PDF مقالهنقش گسترش رخساره های رسوبی، فرایندهای دیاژنزی وابسته و توزیع واحدهای جریانی در تفکیک بخش های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی کوپالدومین کنفرانس ملی و بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار1394
11دریافت فایل PDF مقالهکارایی نگار ریز تصویرگر سازند (FMI) و آنالیز تصاویر در شناسایی ساخت و بافت انیدریت های سازند دالان و نقش آنها در کاهش کیفیت مخزنیاولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز1393
12دریافت فایل PDF مقالهمطالعه تأثیراستیلولیتها بر روی کیفیت مخزنی سازند کنگان در یکی از مخازن جنوب غربی ایران با استفاده از نمودار تصویرگر (FMI)اولین همایش ملی ذخیره سازی زیرزمینی نفت و گاز1393
13دریافت فایل PDF مقالهتعیین مدل سکانسی مناسب جهت جدایش واحدهای مخزنی در سازند دالان بالایی، میدان پارس جنوبیدومین همایش ملی نفت و گاز ایران1393
14دریافت فایل PDF مقالهمطالعه رخساره های رسوبی و عوارض دیاژنزی سازند میشریف در چارچوب چینه نگاری سکانسی در میدان سیری اسفنداولین همایش ملی زمین شناسی و اکتشافات معدنی1393
15دریافت فایل PDF مقالهزون بندی مخزن گروه بنگستان در میدان سرکان بر اساس خصوصیات رسوب شناختی و پتروفیزیکیهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی تشکیل و توزیع شکستگی ها در مخازن گروه بنگستان و تاثیرات آنها بر کیفیت مخرنی در چاه های میدان سرکان، جنوب خاور لرستانهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
17دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاریخچهء دیاژنزی سازند سروک در میدان نفتی سرکان و درک میزان تاثیر و تبعیت فرایندهای دیاژنزی از اقلیم و رخساره های رسوبیهشتمین همایش ملی تخصصی زمین شناسی دانشگاه پیام نور1393
18دریافت فایل PDF مقالهمطالعه میکروفاسیسها و محیط رسوبگذاری سازند آسماری درمیدان نفتی شادگانهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
19دریافت فایل PDF مقالهمطالعه فرآیندهای دیاژنزی و تاثیر آنها بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفتی شادگانهمایش ملی زمین شناسی و اکتشاف منابع1393
20دریافت فایل PDF مقالهتعیین واحدهای جریانی بااستفاده ازروش FZI و بررسی نقص این روش درمیدان سیری اسفندهجدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1393
21دریافت فایل PDF مقالهزون بندی مخزنی سازند دالان بالایی در میدان آغاراولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
22دریافت فایل PDF مقالهبررسی فرآینذهای دیاشنسی و خصوصیات مخسنی سازنذ آسماری در یکی از میادین نفتی فروافتادگی دزفولاولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی نفت1392
23دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر فرآیند دولومیتی شدن بر کیفیت مخزنی، مطالعه موردی از مخازن دالان و کنگان در میادین گازی پارس جنوبی و گلشناولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
24دریافت فایل PDF مقالهمقایسه ناهمگنی مخزنی بین واحدهای مخزنی سازندهای دالان و کنگان و بررسی عوامل کنترل کننده آن در میادین خلیج فارساولین کنفرانس ملی مهندسی اکتشاف منابع زیرزمینی1392
25دریافت فایل PDF مقالهتخمین پارامترهای ژئومکانیکی ازنمودارهای پتروفیزیکی معمول با استفادها ز تکنیک منطق فازیاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین گونه های سنگی، انطباق وگسترش آن با استفاده از رخساره لاگ دربخش بالایی سازند سورمه عرب زون در میدان بلالاولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی1391
27دریافت فایل PDF مقالههیدروژئولوژی و هیدروشیمی شورابه های پلایای میقان در ارتباط با سازندهای زمین شناسی منطقهشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
28دریافت فایل PDF مقالهتاثیر متقابل نوع رخساره و مکانیزم دیاژنزی در فرایند تشکیل انواع دولومیت، با کنترل بر روی کیفیت مخزنی بخش بالایی سازند دالان در میدان گازی پارس جنوبیشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
29دریافت فایل PDF مقالهچینه نگاری سکانسی و فراِندهای دیاژنزی موثر بر سازند کنگان در میدان سلمانشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
30دریافت فایل PDF مقالهدیاژنز و اثرآن برکیفیت مخزنی در بخش بالایی سورمه(عرب زون) در میدان بلالشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
31دریافت فایل PDF مقالهویژگی های رسوب شناسی نهشته های کواترنری در پلایای میقانشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
32دریافت فایل PDF مقالهارزیابی سازند گورپی در میدان نفتی اهواز از دیدگاه مقدار کل کربن آلیشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
33دریافت فایل PDF مقالهتخمین مقاومت فشارشی تک محوره در مخازن نفت وگاز با استفاده از لاگهای پتروفیزیکی معمولشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
34دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط منحنی های تزریق جیوه و بافت سنگ در مخازن کربناتهشانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1391
35دریافت فایل PDF مقالهتعیین فاکتور درصد دولومیتی شدن در انواع رخساره ها و ارتباط آن با کیفیت مخزنی سازند دالان بالایی در میدان پارس جنوبیسی و یکمین همایش علوم زمین1391
36دریافت فایل PDF مقالهمیکروفاسیس،محیط رسوبی و اثر آن بر کیفیت مخزنی در بخش بالایی سازند سورمه(زون عرب) در میدان بلالسی و یکمین همایش علوم زمین1391
37دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل از طریق نشانگرهای لرزه ای در بخش بالایی سازند سورمه در میدان بلالسی و یکمین همایش علوم زمین1391
38دریافت فایل PDF مقالهتعیین پارامترهای آرچی و واحد های جریان الکتریکی و مقایسه آن با واحد های جریان هیدرولیکی در مخازن ماسه سنگیسی و یکمین همایش علوم زمین1391
39دریافت فایل PDF مقالهتعیین رخساره های مخزنی بر اساس هندسه ی گلوگاه ها و خصوصیات پتروگرافی در سنگ های کربناتهسی و یکمین همایش علوم زمین1391
40دریافت فایل PDF مقالهبررسی میکروفاسیس ها و محیط رسوبگذاری سازند دالان بالایی در یکی از چاه های میدان گازی کیشاولین همایش زمین شناسی فلات ایران1391
41دریافت فایل PDF مقالهارزیابی کیفیت مخزنی و زون بندی مخازن نفتی با استفاده از پارامترهای ژئومکانیکی بدست آمده از داده های لاگهاپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
42دریافت فایل PDF مقالهتعیین واحد های جریانی هیدرولیکی تفکیک و توزیع بهینه آنهادر مخزن با روش های نوین خوشه بندیپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
43دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروفیزیکی و پیش بینی تراوایی بر اساس داده های لاگ برای بخش بالایی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمورپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
44دریافت فایل PDF مقالهبررسی کنترل اقلیم و تکتونیک بر خصوصیات رخساره ای و عوارض دیاژنزی بخش بالایی سازند سروک در میدان نفتی گچسارانپانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1390
45دریافت فایل PDF مقالهبررسی نقش دیاژنز درتوزیع واحدهای مخزنی و غیرمخزنی سازند سروک درمیدان نفتی آب تیمورسی امین گردهمایی علوم زمین1390
46دریافت فایل PDF مقالهتعیین جدایشهای درون مخزنی درمخزن گازی پارس جنوبی با تلفیق مطالعات زمین شناختی پتروفیزیکی و ژئوشیمیاییسی امین گردهمایی علوم زمین1390
47دریافت فایل PDF مقالهعوامل کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری درمیدان نفتی قلعه نارسی امین گردهمایی علوم زمین1390
48دریافت فایل PDF مقالهمیکروفاسیس و محیط رسوبی سازندایلام درمیدان نفتی رگه سفید واقع درمنطقه جنوبی فروافتادگی دزفولسی امین گردهمایی علوم زمین1390
49دریافت فایل PDF مقالهارزیابی پتروفیزیکی افق غار از سازند آسماری با استفاده از نگارهای چاه پیمایی در میدان نفتی دورود واقع در خلیج فارسچهاردهمین کنفرانس ژئوفیزیک 1389
50دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت و تحولات شیمیایی شورابه های پلایای میقان اراک در ارتباط با آبهای ورودی منطقهاولین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران1389
51دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی تغییرات تخلخل و عوامل کنترل کننده آن در توالیهای رسوبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
52دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر انیدریت بر کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان و کنگانبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
53دریافت فایل PDF مقالهتخمین تراوایی توسط تکنیک منطق فازی در میدان پارس جنوبیبیست و ششمین گردهمایی علوم زمین1386
54دریافت فایل PDF مقالهنقش گسل ایذه در تعیین مدل رسوبی سازند فهلیان در جنوب خاوری ایذه و فروافتادگی دزفول شمالیدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
55دریافت فایل PDF مقالهتاثیر رخساره های رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی بر کیفیت مخزنی سازند سروک بالایی ( بخش میشریف) در میدان نفتی سیری-اسفند(E) در خلیج فارسدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
56دریافت فایل PDF مقالهبررسی ارتباط ناپیوستگی پرموتریاس با کیفیت مخزنی واحد های مجاورآن درمیدان گازی پارس جنوبیدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
57دریافت فایل PDF مقالهبررسی تاثیر هندسه فضاهای خالی و تکامل تخلخل، بر تراوائی در سنگهای آهکی و دولومیتی، با مثالی از سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبیدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1385
58دریافت فایل PDF مقالهبررسی چگونگی مرز پرموتریاس در میدان گازی پارس جنوبیبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
59دریافت فایل PDF مقالهنگرشی نوین بر تاثیر فرایند انیدریتی شدن روی شاخص کیفیت مخزنی و واحدهای جریانیبیست و پنجمین گردهمایی علوم زمین1385
60دریافت فایل PDF مقالهمطالعه نحوه توزیع عناصر نادر خاکی REE در بخش بوکسیت سخت کانسار بوکسیت جاجرمنهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1384
61دریافت فایل PDF مقالهبررسی عوامل ژئوشیمیایی مؤثر بر نحوه توزیع عناصر AL/SI و FE در کانسار بوکسیت جاجروم (شمال شرق ایران)بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین1384
62دریافت فایل PDF مقالهژئوشیمی نهشته های تبخیری معدن نمک ملحه، جنوب شرق سمنانهشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1383
63دریافت فایل PDF مقالهبررسی نحوه تشکیل و دیاژنز معدن بور قره گل زنجانپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
64دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی و ژئوشیمی تبخیری های شمال غرب زنجانپنجمین همایش انجمن زمین شناسی ایران1380
65دریافت فایل PDF مقالهتشخیص انواع دولومیت های پالئوسن فوقانی در شمال شرق ایران بر اساس شواهد پتروگرافی و ایزوتوپهای کربن و اکسیژنسومین همایش انجمن زمین شناسی ایران1378

Hossein Rahimpour Bonab Journal Papers

RowDownloadTitleJournalYear
1دریافت فایل PDF مقالهآثار توام فرایندهای رسوبی و دیاژنزی بر توزیع گونه های سنگی در سیستم طبقه بندی پتروفیزیکی لوسیا؛ مطالعه موردی: سازندهای دالان و کنگانفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1400
2دریافت فایل PDF مقالهتاریخچه رسوب گذاری-دیاژنزی و چینه نگاری سکانسی بخش بالایی سازند سروک (کرتاسه) در میادین هیدروکربوری مرکز و جنوب فروافتادگی دزفول، جنوب غرب ایراندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1400
3دریافت فایل PDF مقالهریز‌رخساره‌ها، محیط رسوبی و چینه‌نگاری سکانسی سازند داریان در یکی از میادین خلیج فارسدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1399
4دریافت فایل PDF مقالهتطابق نفت-سنگ منشا در میدان فوق عظیم نفتی گچسارانفصلنامه علوم زمین1399
5دریافت فایل PDF مقالهبررسی کیفیت مخزنی سازند سروک بر مبنای گسترش ریز رخساره ها، تاثیر فرایندهای دیاژنزی و واحدهای جریانیفصلنامه علوم زمین1399
6دریافت فایل PDF مقالهتعیین عوامل اصلی کنترل کننده کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان نفت سفید، فروافتادگی دزفول شمالیفصلنامه علوم زمین1398
7دریافت فایل PDF مقالهبررسی توزیع واحدهای جریانی سازند سروک در چارچوب چینه نگاری سکانسی، مطالعه موردی در یکی از میادین نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب غرب ایراندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1397
8دریافت فایل PDF مقالهتاثیرات محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند آسماری در میدان قلعه نار، فروافتادگی دزفولدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1397
9دریافت فایل PDF مقالهچینه نگاری زیستی، چینه نگاری سکانسی و محیط رسوبی سازند های دالان و کنگان در میدان گازی لاوان در خلیج فارس، با تاکید بر مرز پرموتریاسفصلنامه علوم زمین1397
10دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند فهلیان در چاه B میدان نفتی کیلورکریمدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1396
11دریافت فایل PDF مقالهبررسی واحدهای جریانی و رخساره های الکتریکی در سازند میشریف (بخش بالایی سازند سروک) و برآورد ستبرای زون مخزنی در میدان های نفتی سیری (خلیج فارس)دوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1396
12دریافت فایل PDF مقالهتعیین الگوی سکانسی مناسب برای جدایش واحدهای مخزنی در عضو دالان بالایی، بخش مرکزی خلیج فارسفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1396
13دریافت فایل PDF مقالهتاثیر کانی شناسی اولیه اجزای کربناته و ناهمگنی های ناشی از فرایندهای دیاژنزی در توزیع سیستم منافذ و ویژگی های مخزنی، مطالعه موردی از توالی های پرمو - تریاس و ژوراسیک بالایی خلیج فارسفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1396
14دریافت فایل PDF مقالهکنترل رخساره ها و فرایندهای دیاژنزی بر کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میدان های نفتی ناحیه دشت آبادان، جنوب باختر ایرانفصلنامه علوم زمین1396
15دریافت فایل PDF مقالهشواهد چینه نگاری و رسوبی گسترش حوضه بین شلفی آپتین در زون ساختاری زاگرس، شمال منطقه فارسفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1395
16دریافت فایل PDF مقالهبررسی روند رسوب گذاری و تغییرات اقلیم در توالی کواترنر پلایای میقانفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1394
17دریافت فایل PDF مقالهنقش تغییرات سطح نسبی آب دریا در فرآیندهای دیاژنزی و الگوی انباشتگی رسوبات سازند کنگان در یکی از میادین خلیج فارسفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1394
18دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی و تاریخچه دیاژنز سازند فهلیان در تاقدیس لار، جنوب زون ایذهدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1394
19دریافت فایل PDF مقالهبررسی رخساره های میکروسکوپی، محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنز مخزن داریان در میدان نفتی سلمانفصلنامه علوم زمین1394
20دریافت فایل PDF مقالهکاربرد نمودار ریز تصویرگر سازند (FMI) در شناسایی ویژگی ها، رخساره های رسوبی و پدیده های دیاژنزی سازند دالان در یکی از مخازن هیدروکربوری جنوب ایراندوفصلنامه رخساره های رسوبی1393
21دریافت فایل PDF مقالهزون بندی و تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان براساس بررسی های رسوب شناختی و پتروفیزیکی در میدان سرکاندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1393
22دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی، دیاژنز و تکامل ویژگی های مخزنی سازند سروک در میدان نفتی سروستان، جنوب شرقی شیرازدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1393
23دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی بخش دالان زیرین در میدان گازی گلشن، خلیج فارسفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1392
24دریافت فایل PDF مقالهتلفیق مطالعات پتروگرافی و رخساره لاگ برای تفسیرکیفیت مخزنی بخش بالایی سازند سورمه در میدان بلالفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1392
25دریافت فایل PDF مقالهارتباط بین فاکتور شوری، رخنمون تحت الجوی و کیفیت مخزنی: مثالی از پرموتریاس خلیج فارسفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1392
26دریافت فایل PDF مقالهتعیین رخساره های مخزنی در سنگ های کربناته بر اساس منحنی های تزریق جیوه و انواع تخلخل در سازندهای دالان و کنگان، میدان گازی پارس جنوبیدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1392
27دریافت فایل PDF مقالهتفکیک و معرفی الگوهای رخساره ای سازند کنگان در میدان گازی پارس جنوبی با استفاده از لاگ های FMIدوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1392
28دریافت فایل PDF مقالهتخمین تخلخل با استفاده از نشانگرهای لرزه ای در یکی از میادین هیدروکربنی جنوب غرب ایراندوفصلنامه رسوب شناسی کاربردی1392
29دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کنگان در میدان پارس جنوبیفصلنامه علوم زمین1392
30دریافت فایل PDF مقالهمطالعه محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی سازند سروک در میدان نفتی آب تیمور در بخش غربی ناحیه فروافتادگی دزفولفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1391
31دریافت فایل PDF مقالهبررسی ویژگی های ماده آلی و مدل سازی حرارتی شیل سیاه قاعده ای گروه شمشک (تریاس بالایی- ژوراسیک میانی) در برش طزره، البرز خاوری، شمال ایرانفصلنامه علوم زمین1391
32دریافت فایل PDF مقالهمیکرو بیو استراتیگرافی بخش بالائی سازند دالان و سازند کنگان بر اساس فرامینیفرا در چاه لاوان ­ ۳ ­ ، حوضه خلیج فارسفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1390
33دریافت فایل PDF مقالهعوامل کنترل کننده خصوصیات مخزنی رخساره های اوئیدی و مادستونی سازند کنگان در میدان پارس جنوبیفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1390
34دریافت فایل PDF مقالهفاکتورهای کنترل­کننده گسترش بافت­های مختلف سیمان انیدریت و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در مخازن کربناته دالان بالایی و کنگان- میدان پارس جنوبیفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1390
35دریافت فایل PDF مقالهمحیط رسوبی بخش بالایی سازند دالان بر روی کمان قطر- فارس و حاشیه شرقی آن: میادین پارس جنوبی و سلمانفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1390
36دریافت فایل PDF مقالهمنشاء، هیدروژئوشیمی و نحوه تکامل شورابه در پلایای میقان اراکفصلنامه پژوهش های چینه نگاری و رسوب شناسی1389
37دریافت فایل PDF مقالهتفسیر تغییرات تراز آب دریای خزر با استفاده از داده های پذیرفتاری مغناطیسی رسوبات بستردوفصلنامه رخساره های رسوبی1388
38دریافت فایل PDF مقالهبررسی خصوصیات ژیوشیمیایی سنگ های منشا احتمالی در میدان پارس جنوبیدوفصلنامه رخساره های رسوبی1387
39دریافت فایل PDF مقالهبررسی ترکیب سنگ منشا و دلیل لایه بندی در کانسار بوکسیت جاجرم (شمال خاور ایران) با استفاده از داده های زمین شیمیاییفصلنامه علوم زمین1387
create: 21 November 2021 - view 270
Support