اطلاعات کنفرانس

The 3rd National Conference of Materials Engineering, Chemical engineering and Industrial safety

تاریخ برگزاری: 19 مهر 1396
تاریخ نمایه سازی: 7 اسفند 1396
تعداد صفحات: 1105
تعداد مقالات :134
نمایش مقالات: 87658
شناسه ملی این کنفرانس: MCIS03
نویسندگان مشارکت کننده: 351 پژوهشگر

مجموعه مقالات The 3rd National Conference of Materials Engineering, Chemical engineering and Industrial safety

نتایج 1 تا 50 از مجموع 134