رویه عملی تغییر نام در شناسنامه

16 اسفند 1402 - خواندن 3 دقیقه - 626 بازدید


امیرحسین صفدری پژوهشگر علم حقوق

رویه عملی تغییر نام در شناسنامه

با توجه به ماده 20 قانون ثبت احوال و رویه های عملی اداره ثبت احوال تغییر نام های ممنوعه و نام هایی که برای دختران گذاشته می شود که پسرانه تلقی می شود و یا برعکس این مسله، تغییر چنین نام هایی کار آسانی می باشد؛ اما تغییر نام های غیرممنوعه کمی سخت تر است علت این مسله هم این است که گاهی برخی از افراد به دیگران بدهکار هستند و یا سواستفاده هایی از افراد دیگر کرده اند و... که با تغییر نام خود در صدد این هستند که حقوق دیگران را تضییع کنند و یا دلایل مختلف دیگر که ممکن است با تغییر نام شما مخالفت بشود، اما با این حال هم تغییر این نام ها غیرممکن نمی باشد.

از آنجایی که برای تغییر نام خود هم می توانید به اداره ثبت احوال مراجعه کنید، و هم می توانید به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه کنید؛ چنانچه شما بخواهید نام خود را تغییر بدهید و این فرایند را از طریق دادگاه پیگیری کنید باید دادخواست حقوقی به طرفیت اداره ثبت احوال مطرح کنید که بهتر است برای تنظیم چنین دادخواستی حتما به یک وکیل دادگستری مراجعه کنید.

نکته مهمی که در خصوص تنظیم دادخواست برای تغییر نام باید بگویم و بهتر است که رعایت شود این است که به پیوست دادخواست خود حتما یک استشهادیه محلی که چند نفر ذیل آن را امضا و تایید کنند که شما بیشتر با آن نام یعنی ( نام جدیدی که می خواهید در شناسنامه قید شود) شناخته شده اید، و نام شناسنامه ای شما را کسی نمیداند و این مسله هم باعث مشکلات زیادی برای شما شده است، برای تغییر نام شما در دادگاه چنین استشهادیه ای می تواند مفید واقع شود.

یک تصور اشتباهی هم که اکثر افراد جامعه ی ما دارند این است که نام های مذهبی را نمی توان تغییر داد. در پاسخ به این سوال باید بگویم که این مسله فقط یک تصور و باور اشتباه است، بلکه شما می توانید نام مذهبی خود را تغییر بدهید و در این خصوص منع خاصی وجود ندارد؛ اما روند و شرایط تغییر نام های مذهبی نسبت به نام های دیگر کمی سخت تر می باشد. این نکته مهم را هم باید بدانید که شما فقط یک بار می توانید نام و نام خانوادگی خود را تغییر بدهید پس برای تغییر نام و نام خانوادگی خود بسیار دقت کنید و با آگاهی کامل اقدام کنید.