خانم دکتر Maliheh Khosravi

Dr. Maliheh Khosravi

موسسه آموزش عالی شمس گنبد

فرد مهم علمی - Researcher ID: (104847)

89
14
11
1
1
1
1

Department of Psychology and Educational Sciences, Faculty of Humanities, Shams Gonbad Institute of Higher Education, Gonbad Kavos, Iran

سمتهای علمی و اجرایی در دانشگاهها و مراکز علمی کشور

Conference Papers

Journal Papers

Researchs

Education

  • دکتری تخصصی دکتری برنامه ریزی درسی داشگاه ازاد1395-1399

سوابق شغلی و تخصصی

  • سابقه کار دانشگاهی در مدیر گروه وعلوم تربیتی موسسه آموزش عالی شمس گنبد (تاکنون)

جوایز و افتخارات

  • پژوهشگر برتر موسسه عالی شمس گنبد در سال ۱۴۰۰و۱۴۰۱

Workshops

  • دوره مقاله نویسی زیر نظر سازمان - مرکز تکوین